Hur skapar och aktiverar jag en favoritlista?

Första gången du startar TiVo-boxen kommer allt innehåll att visas med standardinställningar. Bland annat kommer alla tv-kanaler att visas i Tv-guiden, även de kanaler du inte abonnerar på. Du kan enkelt skapa en favoritlista och själv bestämma vilka kanaler som ska visas i Tv-guiden.

Skapa en favoritlista

  1. Gå till Tv-guiden genom att trycka Tv-guide på fjärrkontrollen.
  2. Markera tv-kanalen du vill lägga i din favoritlista genom att flytta dig till kolumnen med tv-kanaler med vänster pil på styrkorset och sedan använda pil upp och ner för att markera önskad kanal.
  3. Tryck på grön tumme för att lägga till kanalen bland dina favoriter, eller röd tumme för att ta bort en favoritkanal.
  4. Upprepa steg 3 för de kanalerna du vill lägga till i din favoritlista och aktivera sedan listan, se nedan.

Fjärrkontrollens styrkors

image-1

Aktivera din kanallista

  1. Gå till Tv-guiden genom att trycka Tv-guide på fjärrkontrollen.
  2. Tryck på A-knappen på din TiVo-fjärrkontroll.
  3. Välj alternativet Kanaler. Växla mellan Favoriter, för att visa din egen lista, eller Alla, för att visa samtliga tv-kanaler.
  4. Aktivera listan genom att välja Visa guiden med dessa alternativ, slutför genom att trycka OK.