Kan jag använda Com Hem Play på flera enheter samtidigt?

Du kan registrera fem olika enheter för användning av Com Hem Play, detta sker automatiskt när du loggar in första gången med en enhet.

Du kan se på tv eller film på två enheter samtidigt.