För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Kan jag använda Com Hem Play på flera enheter samtidigt?

Du kan registrera fem olika enheter för användning av Com Hem Play, detta sker automatiskt när du loggar in första gången med en enhet.

Du kan se på tv eller film på två enheter samtidigt.