Kan jag blockera innehåll alternativt införa en köpspärr i TiVo?

Som förälder kan du aktivera Föräldrakontrollen som gör att erotiska filmer inte visas i Filmbutiken eller Tv-guiden. Du har även möjlighet att aktivera en Köpkod som gör att den som tittar måste ange en kod för att beställa en film. Funktionerna är inte aktiverade när du får din TiVo-box.

Aktivera Föräldrakontrollen

  1. Tryck på Com Hem-knappen på fjärrkontrollen till TiVo-boxen.
  2. Välj Inställningar och sedan Föräldrakontroll.
  3. Välj Aktivera Föräldrakontroll och ange din kod. (Om du inte ändrat koden är den 0000)

image-1När du aktiverat Föräldrakontrollen kan du välja att dölja vuxet material i Tv-guiden eller låsa enskilda tv-kanaler.

Aktivera Köpkod

  1. Tryck på Com Hem-knappen på fjärrkontrollen till TiVo-boxen.
  2. Välj Inställningar och sedan Köpkod.
  3. Välj Aktivera Köpkod och välj den kod du vill använda.