Det har kommit nya kanaler i ert utbud men jag ser dem inte i min kanallista, varför?

De flesta av våra digitalboxar uppdaterar automatiskt kanallistan när utbudet fylls på med nya kanaler, om detta inte skulle ske kan du göra följande:

  • Testa med att göra digitalboxen strömlös i 30 sekunder eller ställ boxen i stand by i cirka 2 minuter. När du sedan startar boxen igen så uppdateras huvudkanallistan.

  • Tänk på att om du har en favoritlista med kanaler som du valt själv så behöver du gå tillbaka till huvudlistan för att se de nya kanalerna.

  • Du kan även prova att göra en ny kanalsökning i din box.

Din utrustning
Om du är osäker på vilken digitalbox du har kan du logga in på Mina sidor och kontrollera under tv-sidan. Där hittar du information för just din digitalbox. 

Logga in