Det sitter ett filter i mitt antennuttag, får jag ta bort det?

Nej, då uttaget kan skadas måste en tekniker från Com Hem montera bort filtret. Skulle du göra det själv och orsaka skada på antennuttag eller filter kan du bli ersättningsskyldig.