Det står att kortet inte är i satt eller kortfel, vad kan det bero på?

Dessa felmeddelanden uppstår då digitalboxen inte känner av att programkortet är isatt. Felet beror på att digitalboxen inte får kontakt med programkortet.

Nedan följer några tips på hur du kan lösa detta

  • Tag ur kortet och rengör chipet (den guldpläterade ytan) försiktigt utan rengöringsmedel.
  • Blås lätt i kortläsaren.
  • Verifiera att kortet sitter rättvänt med chipet vänt nedåt.
  • Tag ur och sätt i kortet 4-5 gånger.
  • Tag ur kortet. Gör din digitala mottagare strömlös i 10 sekunder. Slå igång din digitala mottagare och vänta på meddelande om att programkort saknas. Sätt i kortet.

Hjälper inget av ovanstående tips kontakta vår kundservice.