Det står 'Ingen åtkomst' vad ska jag göra?

Meddelandet 'Ingen åtkomst' eller ''Kodad signal' på din tv innebär att programkortet i digitalboxen inte har den information som krävs för att avkoda kanalen.

Om den kanal du försöker titta på ingår i ditt digitala tv-abonnemang och du får detta felmeddelande behöver du starta om din digitalbox och därefter avvakta 60 minuter på en och samma kanal. Ditt programkort får då den information som krävs för att du ska kunna se dina kanaler.

I början av varje månad förnyas informationen till ditt programkort med de kanaler som ingår i ditt digitala tv-abonnemang. Detta innebär att du i månadsskiftet kan behöva ha din digitalbox igång på en digital kanal i minst 60 minuter. Om du har avvaktat i 60 minuter på en digital kanal men fortfarande får felmeddelandet på din tv, vänligen kontakta vår Support på telefon 90 222 så hjälper vi dig.

Tänk på att felmeddelandet också kan även bero på att du inte abonnerar på kanalen.