Det står 'Ingen åtkomst' vad ska jag göra?

Om kanalen som visar meddelandet ingår i ditt digitala tv-abonnemang behöver du starta om din digitalbox och därefter avvakta 60 minuter på en och samma kanal. Ditt programkort får då den information som krävs för att du ska kunna se dina kanaler.

Om felmeddelandet kvarstår efter 60 minuter, vänligen kontakta vår Kundservice.