Digital-tv

En digital tv-signal kan bära mycket mer information än en analog och ger en mycket bättre bildkvalitet. Det är också en förutsättning för att kunna få sändningar i HD. Utbudet av kanaler tillgängliga digitalt är också mycket större. 

Läs mer om hur du får Digital-tv från Com Hem.

Ta emot digital-tv

Com Hem sänder digital-tv både genom nättyperna FiberKoax och FiberLAN.

För att kunna ta del av vår digital-tv så behöver du en digital-tv-mottagare, vi använder oss av tre typer av mottagare; digitalbox, tv-modul och TiVo-box

För att se utbudet i din digitala tv-mottagare kan du behöva byta källa på din tv beroende på hur du kopplat in din utrustning. Nedan följer exempel på hur knappen kan se ut på din tv-fjärrkontroll:
image-8

Prislista digital-tv för FiberKoax och FiberLAN.

Så undviker du problem med din Digital-tv

Uppstår problem med dina tjänster rekommenderar vi dig först att kontrollera din inkoppling genom din personliga installationsguide. När du kontrollerat att din utrustning är inkopplad har vi nedan listat olika typer av fel som kan uppstå. Vi rekommenderar dig också att prova vår felsökningsguide.

Frysningar och pixlar

Frysningar och blockbildningar (pixlar) på kanalerna beror i de flesta fall på svag signal. Börja med att kontrollera att din antennkabel sitter korrekt i boxen och antennuttaget i väggen.

Tänk på att antennkablar är färskvara och får försämrad funktionalitet med åren, testa därför att byta antennkabel. Även om din antennkabel är ny så utesluter du att den är skadad genom att testa med ytterligare en ny kabel.

Se även till att du inte har någon form av trådlös utrustning stående vid antennkabeln. Flytta den längre bort än en meter från antennkabeln eftersom trådlös utrustning kan störa signalen.

Flimmer och färgfel

Flimmer och färgfel på kanalerna beror i de flesta fall på att bildöverföringskabeln (HDMI/Scart) börjar bli dålig. Kontrollera först så att den sitter fast ordentligt, ett tips här är att ta ut den helt både från din tv och din digitala mottagare och sedan sätta tillbaka den.

Tänk på att dessa kablar slits med tiden. Har du hängt din tv på väggen är ett tips att köpa vinklade kablar så de inte nöts ut.

Ingen åtkomst

När du slagit på din TV och digitalbox/TV-modul kan du få meddelandet "ingen åtkomst" på skärmen. Det betyder att kanalen inte är upplåst på ditt programkort. För att en kanal ska vara upplåst måste den ingå i ditt abonnemang. Din digitalbox/TV-modul måste ha varit påslagen utan avbrott i 60 minuter mellan den 1:a -- 8:e i månaden. Varje månad skickar Com Hem en signal till alla digitalboxar/TV-moduler som använder programkort, utrustningen måste vara påslagen för att ta emot signalen. Läs mer om Ingen åtkomst

Fel lokalnyheter

Får du in fel lokalnyheter bör du göra en ny kanalsökning där du anger det nätnummer som gäller just för din ort. (Gäller ej TiVo) Här hittar du nätnummer för din ort

Svart bild

Att du har svart bild på dina digitala kanaler kan bero på olika saker. Kanalen kan exempelvis bytt kanalplats, att kanalen saknar rättigheter att visa den aktuella sändningen i Sverige eller att digitalboxen behöver startas om.

Börja med att göra din digitalbox strömlös i cirka 30 sekunder och om det inte hjälper kan du ta hjälp av vår Felsökning.

Ingen eller svag signal

Detta felmeddelande tyder på att det är för svag signal till digitalboxen. Anledningen är ofta en undermålig antennkabel eller en felande t-koppling/förgrening.

Testa med att byta antennkabel och plocka bort eventuell t-koppling/förgrening.

Om dina övriga tjänster från Com Hem, Bredband och Telefoni, inte fungerar beror det troligtvis på att det saknas signal in till din bostad. Kontakta Kundservice på telefon 90 222 för att göra en felanmälan.