Får jag stereoljud på alla digitala kanaler?

Våra digitalboxar stödjer stereoljud vilket innebär att om kanalen sänder i det ljudformatet så får du stereoljud.