För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Får jag stereoljud på alla digitala kanaler?

Våra digitalboxar stödjer stereoljud vilket innebär att om kanalen sänder i det ljudformatet så får du stereoljud.