Hur byter jag en Tillvalskanal?

Om du vill göra ändringar på dina Tillvalskanaler så kontaktar du Kundservice för att säga upp din nuvarande kanal samt teckna en eller flera nya Tillvalskanaler. Vid uppsägning gäller uppsägningstiden enligt det aktuella avtalet när Tillvalskanalen tecknades.

Vill du teckna fler Tillvalskanaler går det bra att göra det på Mina Sidor. 

Om du abonnerar på Digital-tv Medium 8 Favoriter och vill byta kanaler i det abonnemanget så gör du det kostnadsfritt via Mina sidor, bytet sker vid nästkommande månadsskifte. 

Logga in