Hur byter jag en tillvalskanal?

Om du vill göra ändringar bland dina tillvalskanaler, till exempel säga upp din nuvarande kanal eller teckna en eller flera nya tillvalskanalerkontaktar du Kundservice. Vid uppsägning gäller uppsägningstiden enligt det aktuella avtalet när tillvalskanalen tecknades.

Vill du teckna fler tillvalskanaler går det bra att göra det på Mina sidor

Om du abonnerar på Digital-tv Medium 8 Favoriter och vill byta kanaler i det abonnemanget så gör du det kostnadsfritt via Mina sidor, bytet sker vid nästkommande månadsskifte. 

Logga in