Kan jag få ett extra antennuttag i min bostad?

Installation av Com Hem-uttag ska alltid utföras av en auktoriserad antennfirma.

  • Hyresrätt. Om du bor i en hyresrätt vänder du dig i första hand till din fastighetsägare för att diskutera saken.
  • Bostadsrätt/villa. Om du äger din bostad och vill installera ett extra Com Hem-uttag kontaktar du en auktoriserad antennfirma.