Hur gör jag för att få ett extra antennuttag i min bostad?

Installation av Com Hem-uttag ska alltid utföras av en auktoriserad antennfirma.

Hyresrätt

Om du bor i en hyresrätt vänder du dig i första hand till din fastighetsägare för att diskutera saken.

Bostadsrätt

Om du äger din bostad och vill installera ett extra Com Hem-uttag kontaktar du en auktoriserad antennfirma.