För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Hur gör jag för att få ett extra antennuttag i min bostad?

Installation av Com Hem-uttag ska alltid utföras av en auktoriserad antennfirma.

Hyresrätt

Om du bor i en hyresrätt vänder du dig i första hand till din fastighetsägare för att diskutera saken. Som fastighetsägare vänder du sig till någon av de antennfirmor vi har listad på vår hemsida.

Bostadsrätt

Om du äger din bostad och vill installera ett extra Com Hem-uttag, till exempel nybyggd vindslägenhet, nyinredd källarlokal eller vid delning av större lägenhet till flera mindre, kan du kontakta en auktoriserad antennfirma nära din ort. 

Hitta en lokal antennfirma
På CANT (Centrala antennföreningen) webbsida hittar du kontaktuppgifter till en auktoriserad firma nära dig. Observera att du inte ska ringa till CANT utan på webbsidan söker du fram en firma inom ditt område och kontaktar dem direkt. 

Så här gör du:

  1. Gå in på www.cant.se
  2. Bocka i ”kabel-TV (BMF2) Antennuttag”
  3. Sök fram din ort eller en ort nära dig.
  4. Du får nu fram en lista på auktoriserade firmor som erbjuder installation av uttag. Observera att du tar kontakt med firman och inte med CANT.