Hur gör jag för att flytta ett antennuttag?

Installation av Com Hem-uttag ska alltid utföras av en auktoriserad antennfirma.

Om du bor i en hyresrätt vänder du dig i första hand till din fastighetsägare.

Om du bor i en bostadsrätt kontaktar du en auktoriserad antennfirma.