Kan jag se hyrda titlar i Com Hem Play-appen?

Ja, hyrd titel lägger sig under kategorin Mina hyrda titlar under Hem i din app (säkerställ att du har uppdaterat din app till senaste version om du inte ser dina hyrda titlar). Du hyr film på comhemplay.se.

Läs mer om hur du hyr film i Com Hem Play.