Kanalförändringar

Com Hems tv-utbud förbättras och förändras löpande av både oss och kanalbolagen. På denna sida samlar vi dessa förändringar i kronologisk ordning så du kan följa med i utvecklingen av Sveriges största urval av tv-kanaler.

April

TV4 Fakta

Under perioden 24 april till 7 maj 2017 frivisas kanalen TV4 Fakta för alla med digital-tv-abonnemang från Com Hem.

Du hittar TV4 Fakta på kanalplats 15 och i Com Hem Play.

Kan du inte se kanalen? Gör din digitalbox strömlös några sekunder och prova sedan igen.

TV4

TV4 har meddelat att man lägger ner kanalerna TV4 Fakta XL samt TV4 Komedi under hösten 2017.

Datum för nedläggningarna är ännu inte kommunicerade och Com Hem kan i nuläget inte svara på hur förändringarna påverkar våra kunder. Vi ser dock löpande över våra tjänster för att säkerställa att vi alltid erbjuder ett konkurenskraftigt utbud.

TV Polonia

Tidigare i år informerades Com Hem om att TV Polonia skulle börja sändas i HD den 19 april 2017. Denna information har nu visat sig vara felaktig, TV Polonia kommer inte bli en HD-kanal. Vi beklagar att informationen i de brev vi skickade till berörda kunder inte längre stämmer.

TV Polonia kommer att fortsätta sända som tidigare, och kanalen går att boka via Mina sidor.

BBC World News och CNN

Alla hushåll anslutna till Com Hems digital tv-nät kan under helgen 7 – 10 april följa nyhetsrapporteringen i dessa kanaler:

CNN – Kanalplats 120
BBC World News – Kanalplats 123

Kan du inte se kanalerna? Gör din digitalbox strömlös några sekunder och prova sedan igen.

All households connected to Com Hem's digital TV network can during the weekend April 7 to 10 follow the news in these channels:

CNN – Channel number 120
BBC World News – Channel number 123

Can't see the channels? Make your set-top box powerless for a couple of seconds and then try again.

RTK

På grund av en omläggning, som inte meddelats Com Hem i förväg, till MPEG-4 slutade kanalen RTK att fungera under perioden 1-3 april 2017. Vi beklagar störningen som drabbade våra kunder.

MPEG-4 är ett format som används för HD sändningar. För att kunna se kanalen behöver du en digital-box eller tv-modul som stödjer det formatet. Läs mer om hur du kan se HD. Saknar du hårdvara för HD kan du beställa det via Kundservice.

TCM

Turner har beslutat att lägga ned kanalen TCM i norra Europa. Kanalen har sin sista sändning den 31 maj 2017. Com Hem har därför slutat sälja kanalen.

Mars

Viasat sportkanaler

Under perioden 13 till 19 mars 2017 frivisas Viasat sportkanaler för alla med digital-tv från Com Hem. Kanalerna kan ses via både digitalbox och Com Hem Play.

Kanaler som frivisas (med kanalnummer)
105: Viasat Sport
132: Viasat Sport HD
113: Viasat Hockey
112: Viasat Hockey HD
106: Viasat Fotboll
111: Viasat Fotboll HD
107: Viasat Motor
131: Viasat Motor HD
146: Viasat Sport Premium
145: Viasat Sport Premium HD

Kan du inte se kanalerna? Gör din digitalbox strömlös några sekunder och prova sedan igen.

Motors TV

Den 9 mars 2017 byter kanalen "Motors TV" namn till "Motorsport.tv".

Februari

Cirkus

Från den 15 februari 2017 ingår playtjänsten Cirkus i Silver och Silver+ i TiVo och Com Hem Play.

C More

Den 14 februari 2017 byter några av C More Live-kanalerna kanalplats i TiVo-boxen.

C More Live-kanalerna 2, 3 och 4 har tidigare legat på dubbla kanalplatser i TiVo-boxen, men nu flyttar vi dem så att de ligger på samma kanalplats som i våra övriga digitalboxar.

De nya kanalplatserna i TiVo-boxen är:

C More Live 2 - kanalplats 352
C More Live 3 - kanalplats 353
C More Live 4 - kanalplats 354

Ändringen sker automatiskt i din TiVo-box och du hittar de nya kanalplatserna genom att knappa in kanalnumret, eller leta upp kanalen i Tv-guiden.

Kom ihåg att du även kan se PPV-matcher i HD på kanalerna 361-363.

Januari

Viasat

Den 18 januari 2017 ändrar Viasat namnen på sina paket:

Viasat Film & Sport Plus blir Viasat Film & Sport
Viasat Sport Plus blir Viasat Sport
Viasat Guld Plus blir Viasat Guld

Pris och innehåll i paketen påverkas inte av namnändringen.

Viasat Film

Under perioden 22 december 2016 till 2 januari 2017 frivisas Viasat Film för alla med digital-tv från Com Hem.

C More Tennis

Den 1 januari 2017 upphör C More Tennis och ersätts med den nya kanalen C More Live 5 HD. C More Live 5 HD ingår i kanalpaketen C More Sport och C More Sport, Film & Serier. Du hittar C More Live 5 HD på kanalplats 364 och sändningar påbörjas den 12 januari 2017.

KLTV

Lokalkanalen KLTV i Kristinehamn upphörde med sina sändningar via Com Hem vid årsskiftet 2016/17. Kanalen har valt att flytta sina sändningar till webben och går att finna på www.kltv.se.

Historiska kanalförändringar

Kanalförändringar 2016
Kanalförändringar 2015