För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Kanalsökning och fabriksåterställning

Börja med att dra ur strömkabeln till din digitalbox i 10-15 sekunder innan du sätter tillbaka den, alternativt använd strömbrytaren på baksidan av digitalboxen för att starta om den. Gör därefter en kanalsökning eller fabriksåterställning enligt guiden för din digitalbox nedan.

Om du är osäker på vilken digitalbox du har kan du logga in på Mina sidor och kontrollera under tv-sidan. Där hittar du information för just din digitalbox. 

Digitalboxar

TiVo Samsung
GX-CM700CF

Samsung
DCB-B260Z

Samsung
DCB-B270Z

 • Tryck på TiVo-knappen
 • Välj Inställningar
 • Välj Inställningar
 • Välj Nätverk
 • Välj Anslut och uppdatera
 • Tryck på Menu
 • Välj Installation
 • PIN-kod: 0000
 • Välj Kanalsökning
 • Skriv in Nätnummer
 • Tryck på OK för att söka
 • Tryck på OK för att spara
 • Tryck på Menu
 • Välj Inställning
 • Välj System
 • Välj Återställ
 • PIN-kod: 0000 och Ja
 • Skriv in Nätnummer
 • Välj Bekräfta
 • Tryck på OK för att spara

Samsung
DCB-P770Z

Samsung
DCB-850Z

Samsung
DCB-9401Z

 • Tryck på Menu
 • Välj Kanal
 • Välj Autoskanning
 • PIN-kod: 0000 och OK
 • Skriv in Nätnummer
 • Tryck på OK för att söka
 • Tryck på OK för att spara
 • Tryck på Menu
 • Välj System
 • Välj Kanalsökning
 • PIN-kod: 0000
 • Skriv in Nätverks-ID
 • Tryck på OK för att söka
 • Tryck på OK för att spara
 • Tryck på Menu
 • Välj Installation
 • PIN-kod: 0000
 • Välj Kanalsökning
 • Skriv in Nätnummer
 • Tryck på OK för att söka
 • Tryck på OK för att spara

Samsung
SMT-C7160

Motorola
VIP1920-9C

Motorola
VIP1903C/VIP1963C

 • Tryck på Menu
 • Välj Kanal
 • Välj Autoskanning
 • PIN-kod: 0000 och OK
 • Skriv in Nätnummer
 • Tryck på OK för att söka
 • Tryck på OK för att spara
 • Tryck på Guide
 • Tryck på Guide igen
 • Välj Mina sidor
 • Välj Inställningar
 • Välj Boxinställningar
 • Välj Kanalsökning
 • Skriv in Nätnummer
 • Tryck på grön knapp
 • Tryck på Guide
 • Tryck på Guide igen
 • Välj Mina sidor
 • Välj Inställningar
 • Välj Boxinställningar
 • Välj Kanalsökning
 • Skriv in Nätnummer
 • Tryck på grön knapp

Humax
CX-FOX C

Humax
CX-1
201C

Humax
CXHD-1000C

 • Tryck på Menu
 • Välj Installation
 • Låskod: 0000
 • Välj Kanalsökning
 • Skriv in Nätverks-ID
 • Välj Sök och OK
 • Välj Spara och OK
 • Tryck på Menu
 • Välj Installation
 • Låskod: 0000
 • Välj Kanalsökning
 • Skriv in Nätverks-ID
 • Välj Sök och OK
 • Välj Spara och OK
 • Tryck på Menu
 • Välj Installation
 • Välj Fabriksåterställning
 • Välj Ja
 • Låskod: 0000
 • Välj Svenska
 • Skriv in Nätverks-ID
 • Välj Nästa upprepade gånger

Humax
HDPVR-1000C

Humax
CXC-2000 PVR

Humax
CXHD-5000C

 • Tryck på Menu
 • Välj Installation
 • Låskod: 0000
 • Välj Kanalsökning
 • Skriv in Nätverks-ID
 • Välj Sök och OK
 • Välj Spara och OK
 • Tryck på Menu
 • Välj Installation
 • Låskod: 0000
 • Välj Kanalsökning
 • Skriv in Nätverks-ID
 • Välj Sök och OK
 • Välj Spara och OK
 • Tryck på Menu
 • Välj Installation
 • Låskod: 0000
 • Välj Kanalsökning
 • Skriv in Nätverks-ID
 • Välj Sök och OK
 • Välj Spara och OK

Humax
CXHD-6000C • Tryck på Menu
 • Välj Inställningar
 • Välj Installation
 • Välj Fabriksåterställning
 • Låskod: 0000
 • Välj Svenska
 • Välj bildupplösning
 • Skriv in Nätverks-ID
 • Välj Spara
 • Välj Slutför


Tv med inbyggd box

Tv-modul


Tv-modul för HD

Har du en tv med inbyggd box 
Använd manualen/bruksanvisningen som medföljde din tv för att genomföra en digital kanalsökning via kabelmottagaren (DVB-C). Om du saknar denna eller behöver hjälp med kanalsökningen ringer du din tv-tillverkare. Telefonnummer till tv-tillverkare med flertalet godkända modeller för Tv-modul och Tv-modul för HD hittar du här. Rätt nätnummer* och frekvens behövs vid kanalsökningen.

Lås-/PIN-koden 
Observera följande: Lås-/PIN-koden är 0000 om du inte har ställt in en egen kod.

Säkerställ att frekvensen är inställd på 362 MHz alternativt 362 000 kHz.

Meddelande om ny mjukvara 
Om din digitalbox hittar ny mjukvara när den startar upp ska du alltid godkänna uppdateringen. Genom att ha den senaste mjukvaran ser du till att alltid kunna ta del av de senaste funktionerna och förbättringarna för just din digitalbox.