Min Humax CXHD-1000C startar inte, vad ska jag göra?

Vi har upptäckt fall där Humax CXHD-1000C inte startar eller startar om sig själv upprepade gånger. En lösning på problemet kan ibland vara att återställa digitalboxen på ett speciellt sätt. Genomför följande steg:

 1. Dra ut antennkabeln på baksidan av din box.
 2. Starta om boxen genom att trycka på knappen på baksidan.
 3. Tryck på knappen Menu på din fjärrkontroll.
 4. Om ditt menyval är längst upp (dvs. Systeminställningar) - Gå ner två steg till Installationsmeny. Rubriken syns gulfärgad i den övre svarta kanten och tryck på knappen OK för att ta dig in i menyvalen.
 5. Om boxen kräver en låskod och du tidigare inte har bestämt en, är originalkoden: 0000.
 6. Välj det tredje menyvalet Fabriksinställning och tryck OK.
 7. På frågan: Alla inställningsvärden initieras. Vill du återställa alla inställningsvärden? väljer du Ja.
 8. Efterfrågar boxen låskod trycker du som tidigare. Se punkt 6.
 9. När boxen är klar med att Initierar alla inställningsparametrar kan du koppla tillbaka antennkabeln och avvakta tills startinstallationen påbörjas.
 10. Välj Språk och tryck Nästa.
 11. Skriv in korrekt nätverksid för din ort. Tryck Nästa.
 12. Avvakta tills boxen laddat klart hela kanallistan och tryck sedan Nästa.
 13. Tidsinställningarna ska vara Automatiska. Tryck på Nästa.
 14. Programvaruuppdatering kommer påbörjas av boxen. Om du redan har den senaste mjukvaran kommer den att meddela det. Tryck på Nästa när den är klar.
 15. Nu är återställningen genomförd. För att ta dig vidare till TV-utbudet trycker du på Avsluta