Vad är en fabriksåterställning?

Fabriksåterställning är en funktion i digitalboxen som återställer inställningar till fabriksstandard.

Många gånger kan en fabriksåterställning lösa ett eventuellt problem med din digitalbox. I manualen till din digitalbox får du information om hur du ska gå till väga för att göra en fabriksåterställning. Där finner du också de värden du måste ange när digitalboxen ska installeras på nytt. Tänk på att använda rätt nätnummer.

Din utrustning
Om du är osäker på vilken digitalbox du har kan du logga in på Mina sidor och kontrollera under tv-sidan. Där hittar du information för just din digitalbox. 

Logga in