Vad är HDMI?

HDMI står för High-Definition Multimedia Interface. Det är ett digitalt överföringssystem för ljud och bild.

HDMI-kabel

HDMI-kabel är en bildöverföringskabel. När du kopplat den mellan din digital-tv-mottagare och din tv överförs både bild och ljud genom den. HDMI-kabeln klarar av att föra över HD-signaler från din digital-tv-mottagare.

image-1