Vad är IPTV?

IPTV har du när du har FiberLAN i din bostad och det innebär att signalen sänds via ett data-uttag.

Se mer information under FiberLAN.