Vad är Must Carry kanaler?

Must Carry är ett engelskt uttryck för det som i Sverige kallas vidaresändningsplikt. Vidaresändningsplikten handlar om kabel- och IPTV-operatörers skyldighet att se till att de som är anslutna till tv-nätet kan ta emot SVT:s kanaler.

SVT1, SVT2, SVT24 och Barn- och Kunskapskanalen vidaresänds både digitalt och analogt i utbudet från Com Hem.