Vad behöver jag veta om MPEG-4?

Med HD-kanalernas intåg så ändrades den standard som tv-kanalerna hade för komprimering från MPEG-2 till MPEG-4. Rent praktiskt märker inte tv-tittaren någon skillnad men med MPEG-4 komprimeras bilden hårdare vilket gör det möjligt att sända fler tv-kanaler på samma utrymme utan att ge avkall på vare sig bild- eller ljudkvalitet.

Förändringar i ditt kanalutbud

Om du inte har en digital-tv-mottagare som klarar MPEG-4 kommer de kanaler som använder sig av den nya standarden försvinna ur ditt kanalutbud. För att fortsätta se kanalerna krävs att du har en digital-tv-mottagare som kan ta emot den nya standarden, endera i form av en HD-kompatibel tv-modul eller digital-tv-box från Com Hem.

På vår sida för Utrustning kan du leta upp din digital-tv-mottagare och kontrollera om den klarar av videoformatet MPEG-4, alternativt kan ta emot HD-signaler. 

Om din digital-tv-mottagare inte kan ta emot MPEG-4 så kontakta Kundservice så hjälper vi dig byta till en digital-tv-mottagare som är kompatibel med MPEG-4, exempelvis en TiVo-box.

Du kan kontrollera om din mottagare är kompatibel med MPEG-4 genom att gå till kanalplats 21 i din digital-tv-mottagare. Om kanalen, SVT 1 HD, visas så klarar din utrustning av att ta emot MPEG-4.

Om din digital-tv-mottagare redan är kompatibel med MPEG-4 kommer du inte märka någon skillnad i ditt utbud.