Vad gör jag om det är frysningar och blockbildningar på mina kanaler?

Frysningar och blockbildningar på kanalerna beror i de flesta fall på svag signal. Börja med att kontrollera att din antennkabel sitter korrekt i boxen och antennuttaget i väggen.

Tänk på att antennkablar är färskvara och får försämrad funktionalitet med åren, testa därför att byta antennkabel om du har upprepade problem med bilden. Även om din antennkabel är ny så utesluter du att den är skadad genom att testa med en annan kabel.

Se även till att du inte har någon form av trådlös utrustning stående vid antennkabeln, och om du har det kan du testa att flytta den längre bort än en meter från antennkabeln. Trådlös utrustning kan störa signalen.

Om inget av ovan hjälper, kontakta vår Kundservice på telefon 90 222 så hjälper vi dig felsöka vidare.