Vad gör jag om det står "ingen eller svag signal"?

Detta felmeddelande tyder på att det är för svag signal till digitalboxen. Anledningen är ofta en undermålig antennkabel eller en felande t-koppling/förgrening. Testa med att byta antennkabel och plocka bort eventuell t-koppling/förgrening.

Om dina övriga tjänster från Com Hem, Bredband och Telefoni, inte fungerar beror det troligtvis på att det saknas signal in till din bostad. Kontakta Kundservice för att göra en felanmälan.

[Kontakta Kundservice][1]
[1]: /kundservice/kontakt