Vad gör jag om jag har störningar på mina analoga kanaler?

Gäller felet enstaka kanaler ska du försöka söka upp kanalen på nytt.

Gäller felet flera kanaler eller hela grundutbudet listar vi nedan ett par olika saker du kan prova.

  • Kontrollera att din antennkabel är korrekt ansluten.
  • Koppla bort eventuell T-koppling för att utesluta att felet sitter i denna.
  • Prova att byta antennkabel.
  • Prova att koppla till ett annat uttag om det finns fler än ett i bostaden.
  • Kontrollera om det finns något känt fel på din adress.
  • Vi rekommenderar också att prova med en antennkabel som inte är längre än 7 meter samt oskarvad.

Fungerar inget av de ovanstående tipsen ber vi dig kontakta vår Tekniska support på telefon 90 222.