Vad gör jag om min digitalbox inte startar?

Kontrollera att digitalboxen är korrekt ansluten till ett strömuttag och att du har fungerande batterier i fjärrkontrollen. Prova därefter att göra digitalboxen strömlös under 30 sekunder och sedan starta boxen igen. Fungerar det ändå inte kan du ta hjälp av vår Felsökning.

Vad gör jag om åskan har förstört min utrustning?
Om ditt modem eller din digitalbox gått sönder på grund av åska kontaktar du Kundservice. Du får då möjlighet att köpa ny utrustning.  

Garantin täcker inte skada vid åsknedslag.

Förebygga att utrustningen går sönder på grund av åska
För att skydda elektronisk utrustning mot åsknedslag kan det vara bra att dra ur ström- och antennkablar från vägguttagen.

Hur gör jag om jag köpt boxen i en butik?
Om du köpt din digitalbox hos någon av våra återförsäljare så vänder du dig till:

  • Digitalbox för programkort: Du vänder dig direkt till butiken.
  • TiVo-box: Börja med att ta hjälp av vår Felsökning. Startar boxen fortfarande inte efter felsökningen skickar du in ditt ärende eller kontakta vår Support på telefon 90 222.