Vad gör jag om programinformationen på mina kanaler saknas?

De flesta av våra digitalboxar uppdaterar automatiskt sin kanallista men om detta inte skulle ske kan du göra följande.

Ställ digitalboxen på kanalplats 85 och avvakta i två minuter. Gör sedan digitalboxen strömlös i 30 sekunder och när du sedan startar boxen igen så uppdateras huvudkanallistan. Det kan ta några minuter.

Du kan även prova att göra en fabriksåterställning av din box. Anvisningar för detta finns i manualen till din digitalbox.