Vad händer om jag har en kanal i Digital-tv Medium 8 favoriter som jag inte längre kan se?

Om du har en kanal i ditt Digital-tv Medium 8 favoriter som börjat sända i MPEG-4 som din mottagare inte kan visa behöver du endera byta mottagare eller välja en annan kanal. Logga in på Mina sidor för att byta tv-kanalen, eller kontakta Kundservice för att få hjälp med detta. 

Mer om MPEG-4