Vad ingår i tv-support?

Exempel på vad Kundservice kan hjälpa dig med:

  • Installation av digitalbox som är godkänd av Com Hem
  • Inkoppling av Tv-modul som är godkänd av Com Hem
  • Felsökning av Com Hems utrustning och abonnemang
  • Felsökning av analog-tv

Behöver du hjälp med analog kanalsökning tar du kontakt med din tv-tillverkare.