Vad innebär HD-Ready?

HD-Ready är ett kvalitetsbevis för bildskärmar som visar att utrustningen klarar att visa HD-signaler.

Kraven för att en tv ska klassas som HD-Ready är följande:

  • Tv-bildens faktiska upplösning måste vara minst 720 pixlar på höjden, i bredbildsformat.

  • TV'n ska ha ingång för analog YPbPr samt DVI eller HDMI, det vill säga att HD-signalen ska kunna tas emot i såväl analog som digital form.

  • TV'n ska klara att ta emot 1280x720 50 Hz och 60 Hz progressivt (720p) samt 1920x1080 50 Hz och 60 Hz interlaced (1080i).
  • Säkerställer att tv'n klarar av att få bild från ett antal olika sorters HD-signaler.
  • DVI eller HDMI ingången ska klara HDCP vilket innebär att produkten klarar av att ta emot en krypterad digital signal, oavsett om kontakten på själva apparaten är DVI eller HDMI.