För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Vad innebär pairing?

Pairing innebär att serienumret på programkortet knyts till en digitalbox eller TV-modul för HD så att de kan användas tillsammans.

Com Hem använder sig av detta för att förhindra illegal spridning samt för att vissa programbolag/upphovsrättsägare kräver ökad säkerhet.

För att tillgodose programbolagen har Com Hem infört krav på pairing för de mottagare som ska kunna ta emot HD-sändningar. 

Du kan undersöka om din HD-utrustning har en aktiv pairing genom att ställa dig på SVT 1 HD (kanalplats 21), om du får bild så har du en aktiv pairing. Om SVT 1 HD har svart bild eller felmeddelande Ingen åtkomst tar du kontakt med vår kundservice för att få utrustningen pairad (detta gäller endast om du har en digtalbox eller TV-modul för HD)

Pairing gäller bara för digitalboxar som kräver programkort, ej TiVo-boxar.