Vad innebär pairing?

Pairing innebär att serienumret på programkortet knyts till en digitalbox eller TV-modul för HD så att de kan användas tillsammans.

Com Hem använder sig av detta för att förhindra illegal spridning samt för att vissa programbolag/upphovsrättsägare kräver ökad säkerhet.

För att tillgodose programbolagen har Com Hem infört krav på pairing för de mottagare som ska kunna ta emot HD-sändningar. 

Du kan undersöka om din HD-utrustning har en aktiv pairing genom att ställa dig på SVT 1 HD (kanalplats 21), om du får bild så har du en aktiv pairing. Om SVT 1 HD har svart bild eller felmeddelande Ingen åtkomst tar du kontakt med vår kundservice för att få utrustningen pairad (detta gäller endast om du har en digtalbox eller TV-modul för HD)

Pairing gäller bara för digitalboxar som kräver programkort, ej TiVo-boxar.