Vad ska jag göra om min fjärrkontroll inte fungerar?

Börja med att göra din digitalbox strömlös genom att dra ur strömkabeln. Vänta minst två minuter innan du kopplar tillbaka kabeln och startar upp boxen på nytt.

Fungerar inte fjärrkontrollen trots omstart av boxen kontrollerar du batterierna i din fjärrkontroll. Byt batterier vid behov.

Om du har en inspelningsbar digitalbox av typen Humax eller Samsung kan du också kontrollera att fjärrkontrollen är satt att styra boxen. Detta gör du genom att trycka på 'STB-knappen' på Samsung eller genom att trycka på 'Mode' tills PVR är markerat på Humax.

Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar kontaktar du vår Support på telefon 90 222. 

Om du köpt din digitalbox hos någon av våra återförsäljare vänder du dig direkt till inköpsstället (gäller alla boxar förutom TiVo-boxen, då kontaktar du Kundservice).