Varför får jag svart bild på mina digitala kanaler?

Att du har svart bild på dina digitala kanaler kan bero på olika saker. Det kan exempelvis vara så att kanalen bytt kanalplats, att kanalen saknar rättigheter att visa den aktuella sändningen i Sverige eller att digitalboxen behöver startas om.

Börja med att göra din digitalbox strömlös i cirka 30 sekunder och om det inte hjälper kan du ta hjälp av vår Felsökning.