Varför hittar inte min digitalbox några kanaler?

Om din digitalbox inte hittar några kanaler kan det bero på lite olika orsaker.

  • Boxen får ingen signal. Kontrollera att antennkabeln är korrekt ansluten mellan Com Hem-uttaget och digitalboxen. Byt eventuellt antennkabel och testa sedan att göra en ny kanalsökning.
  • Fel nätnummer. Kontrollera att du angivit korrekt nätnummer för din ort.
  • Boxen har inte fått den senaste uppdateringen för kanallistan. Gör boxen strömlös i 30 sekunder.