Varför hittar inte min digitalbox några kanaler?

Om din digitalbox inte hittar några kanaler kan det bero på lite olika orsaker.

Boxen får ingen signal
Kontrollera att antennkabeln är korrekt ansluten mellan Com Hem-uttaget och digitalboxen. Byt eventuellt antennkabel och testa sedan att göra en ny kanalsökning.

Fel nätnummer
Kontrollera att du angivit korrekt nätnummer för din ort. Ändra om det är felaktig och gör sedan en ny kanalsökning.

Boxen har inte fått den senaste uppdateringen för kanallistan
Gör boxen strömlös i 30 sekunder (om du har en Samsung-box räcker det med att ställa boxen i stand by i cirka 2 minuter).

Din utrustning
Om du är osäker på vilken digitalbox du har kan du logga in på Mina sidor och kontrollera under tv-sidan. Där hittar du information för just din digitalbox. 

Logga in