Varför varierar ljudvolymen på olika kanaler?

Detta beror på att kanalerna sänds med olika ljudvolym från programbolagen. Vi har inte möjlighet att justera volymen på de digitala kanalerna eftersom detta styrs från programbolagen. På de analoga kanalerna i grundutbudet finns det viss möjlighet för oss att justera ljudvolymen.