Vad är ”FiberKoax” och hur vet jag om jag har det?

FiberKoax är vår benämning på de av våra tjänster som levereras via fiber fram till en fastighet och där sedan resten av nätverket i fastigheten är draget med så kallade koaxialkablar. Detta är det som vanligtvis kallas kabel-tv. Du vet att du har det om du har kabel-tv-uttag i en del rum i din lägenhet. Våra uttag har vanligtvis tre hål. Ett för radio, ett för tv och ett för data/bredband. Vi kallar dem ”Com Hem-uttag”.
Läs mer om FiberKoax