Com Hem Tv Hub - Guider

Här nedan hittar du enkla guider som beskriver hur man gör olika inställningar i Com Hem Tv Hub.

Gör en kanalsökning

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Välj alternativet Kanaler.

Kontrollera din mjukvara

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger
 2. Välj alternativet Systeminformation. Under rubriken Version kan du se vilken version av MW samt App din Tv Hub använder.

Sök efter en ny mjukvara

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Välj alternativet Sök efter uppdatering.

Hantera favoritkanaler

Markera kanaler:

 1. Håll in OK-knappen.
 2. Nu kan du börja markera kanaler.

Att lägga till och ta bort en favoritkanal:

 1. Tryck på TV-knappen på din fjärrkontroll.
 2. Välj menyn Kanaler.
 3. Markera hjärtsymbolen längst ut till höger och klicka sedan på en kanal för att markera den som en favoritkanal. För att ta bort en befintlig favoritkanal klickar du på den kanalen igen och det röda hjärtat blir vitt.
 4. Återgå till föregående sida genom att klicka på knappen med en pil på fjärrkontrollen.

Hur man flyttar en favoritkanal:

 1. Du kan enkelt ändra ordningen på dina favoritkanaler genom att klicka på ikonen med ett kors till vänster om hjärtat i det övre högra hörnet.
 2. Markera en kanal så att den börjar blinka, markera ny önskad plats för kanalen och markera ändringen genom att klicka på OK på fjärrkontrollen.

Ansluta BT-utrustning

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Bläddra ner till Fjärrkontroller och tillbehör och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 4. Välj alternativet Anslut fjärrkontroll eller tillbehör och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Loggar in på ett Google-konto i efterhand

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Välj alternativet Konton och inloggning och välj där Google-konto.
 4. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Ändra menyspråk

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
 4. Välj Alternativet Språk och välj därefter önskat språk.

Ändrar upplösning

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
 4. Välj alternativet Bild och sedan upplösning.
 5. Markera önskad upplösning och tryck sedan på OK på fjärrkontrollen.

Aktivera/deaktivera skärmsläckaren och tid det ska ta för den att aktiveras

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
 4. Välj alternativet Skärmsläckare.
 5. Ange önskade inställingar.

Ändra ljudformat

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
 4. Välj alternativet Ljud.
 5. Ange önskat ljudformat genom att markera den raden och klicka på OK på fjärrkontrollen.

Aktivera stöd för assistans för ljud/text för syn/hörselnedsatta

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Välj menyn Ljud och undertexter.
 3. Ange önskade inställningar genom att markera en rad och klicka på OK på fjärrkontrollen.

Aktivera HDMI CEC

Om TV:n eller projektorn har stöd för HDMI CEC kan dess fjärrkontroll användas för att styra andra HDMI-anslutna och CEC-kompatibla enheter. Av den anledningen har ofta TV- och projektorfjärrkontroller fler knappar än vad TV:n eller projektorn själv har nytta av.

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Välj alternativet HDMI.
 3. Aktivera önskade inställningar genom att markera en rad och klicka på OK på fjärrkontrollen.

Har du en annan fråga?