Com Hem Labs testar symmetriskt bredband på över 1 gbit/s

Com Hem Labs genomför ett test i en fastighet i Stockholm med bredbandshastighet på 1,2 Gbit/s symmetriskt vilket innebär samma hastighet både uppströms och nedströms. Testet sker på Com Hems FiberKoax-nät och syftar till att förbereda och finjustera tekniken inför en kommersiell lansering under 2019. 

Testet är en del av uppgraderingen till nästa generations kabelnät enligt den internationella standarden Docsis 3.1, som i teorin kan ge upp till 10 Gbit/s i nedladdningshastighet och drygt 1 Gbit/s i uppladdningshastighet. Com Hem har i förberedande syfte under 2017 ersatt elektronik och optik i de viktigaste knutpunkterna i nätet och fortsätter under 2018 med uppgraderingar av access-nätet för att med den nya tekniken låsa upp ytterligare kapacitet till kunderna.

”När vi tar steget till Docsis 3.1 ökar vi både kapaciteten och hastigheten för våra kunder, samtidigt som kvalitén i nätet blir bättre. Det är som att en motorväg fick flera extra filer och samtidigt högre hastighetsgräns med förbättrad säkerhet. Com Hem är först i världen med att testa symmetrisk 1,2 Gbit/s över kabel och många av de större internationella kabeloperatörerna hör av sig och vill lära sig mer om hur vi arbetar med införandet av Docsis 3.1 på Com Hem,”  säger Thomas Helbo, CTO på Com Hem.

Testet pågår under våren 2018 och syftar till att förbereda lanseringen till merparten av Com Hems FiberKoax-nät. Ett första steg är att lansera tjänster på 1200/100 Mbit/s under senare delen av 2018, för att om det finns en efterfrågan från kunderna kunna lansera i symmetriska tjänster på 1,2Gbit i ett senare skede.  

”Trafiken i näten ökar med 40% varje år. Genom uppdateringen till Docsis 3.1 kommer vi att ha en framtidssäker och konkurrenskraftig infrastruktur i vårt FiberKoax-nät. Vi kommer att kunna erbjuda snabbare och stabilare bredband till våra slutkunder och en lägre investeringskostnad för våra fastighetsägarkunder,” avslutar Helbo.

Om Com Hem
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.
www.comhemgroup.se