iTUX tecknar nytt avtal med Förvaltnings AB Framtiden

iTUX, som är en del av Com Hem-koncernen, har sedan 2010 varit kommunikationsoperatör för Framtidens Bredband som är Förvaltnings AB Framtidens öppna bredbandsnät. Inför att det befintliga avtalet löper ut 2018 har Framtiden genomfört en ny upphandling som resulterat i att iTUX fått förtroendet att i ytterligare en avtalsperiod distribuera digitala tjänster till 72 000 hushåll i Göteborg. Det nya avtalet löper från och med oktober 2018 till och med oktober 2026. 

Framtidens Bredband är ett öppet fibernät för digitala tjänster som tv, bredband och telefoni. Under avtalstiden kommer nätet att uppgraderas för att klara bredbandshastigheter upp till 1 000 Mbit/sek. Detta arbete påbörjas i slutet av 2018.

”Vi är stolta över att få förnyat förtroende hos AB Framtiden. Vi har haft en bra affärsrelation sedan 2010 och vi ser det nya avtalet som ytterligare bevis på att vår strategi att tillhandhålla ett nät med hög kvalitet, låga slutkundspriser och maximal valfrihet fungerar,” säger Christer Andersson, VD iTUX.

”Med det nya avtalet får vi hela vårt bredbandsnät uppgraderat till gigabit kapacitet vilket inte bara innebär möjlighet till högre bredbandshastigheter för våra hyresgäster utan också att vi får tillgång till hög kapacitet för vårt interna förvaltningsnät.  Med det nya avtalet säkrar vi en trygg och högkvalitativ leverans av bredbandstjänster under många år framöver, till marknadens lägsta priser,” säger Emma Axelsson, förvaltningsansvarig hos Framtidens Bredband.

Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag för Göteborgs Stads fyra allmännyttiga bostadsbolag.

För ytterligare information, kontakta:

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
fredrik.hallstan@comhem.com

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com 

Om iTux
iTUX erbjuder tillsammans med ledande tjänsteleverantörer kommunikations- och underhållningstjänster för öppna fibernät till hushåll och företag.  Företaget startade 2009 och har på kort tid etablerat sig som en ledande nationell kommunikationsoperatör. iTUX är en del av Com Hem-koncernen vars aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm


Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.