Förtydligande: Com Hem får rätt av Monitoring Trustee

Com Hem förtydligar följande, i tillägg till det pressmeddelande som publicerades den 4 februari 2020 kl. 14:00: Innehållet i Com Hems tidigare pressmeddelande daterat 2020-02-04 kl. 14.00, såväl som i nedanstående pressmeddelande, utgör Com Hems tolkning av slutsatserna i den undersökning som Monitoring Trustee avslutat. Tolkningen representerar inte ordalydelsen i slutsatserna från Monitoring Trustee. 

EUs övervakande ”Monitoring Trustee” har avslutat sin undersökning och konstaterar att den omfattning av Telias pågående auktion av streamingrättigheter för TV4-kanalerna som har kommunicerats till Com Hem är felaktig. Monitoring Trustee kräver nu att Telia klargör den korrekta omfattning av auktionen. 

Monitoring Trustee konstaterar följande i det ställningstagande som presenterades under måndagen den 3 februari 2020: Den omfattning av auktionen av streamingrättigheter för TV4-kanalerna som Telia har fattat beslut om och kommunicerat till Com Hem är felaktig. Monitoring Trustee kräver att Telia nu klargör den korrekta omfattningen av auktionen för Com Hem och för andra budgivare som efterfrågar information i denna fråga.

För mer information kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2
Tel: +46 76 6264 400
joel.ibson@tele2.com

Investerare
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tele2 AB
Tel: +46 73 4392 540
marcus.lindberg@tele2.com