Com Hem anmäler Telia för överträdelse av EUs villkor

Idag inleder Telia den auktion om streamingrättigheter som EU-kommissionen krävde för att godkänna Telias köp av Bonnier Broadcasting. Telias har dock inkluderat fler rättigheter i auktionen än vad EU-kommissionen avsett, i syfte att låsa in streaming av TV4 ytterligare och begränsa konkurrensen på mediemarknaden. Telia bryter därmed mot EU-kommissionens åtaganden och Com Hem anmäler därför Telia till EU-kommissionens så kallade Monitoring Trustee. Grundavtalet från den 21 december står fast  och TV4, Sjuan, TV12 och C More fortsätter att sändas.

För att EU-kommissionen skulle godkänna Telias köp av Bonnier Broadcasting ställdes bland annat ett krav på att Telia auktionerar ut fullständiga streamingrättigheter för TV4-kanalerna. Idag har Telia inlett en sådan auktion, utformad så att endast en annan aktör kan få denna möjlighet. Det är alltså bara Telia och en annan aktör som ska kunna erbjuda sina kunder fullständiga rättigheter att streama TV4-kanalerna till valfri skärm.

Com Hem har upptäckt att Telia har bakat in fler streamingrättigheter i auktionen än vad EU-kommissionen avsett. Telia använder alltså EU-kommissionens villkor som verktyg för att begränsa konkurrensen och tillgången till TV4 ytterligare. För oss är det uppenbart att Telia därmed bryter mot de villkor som EU-kommissionen satt upp för sitt godkännande av Telias köp av Bonnier Broadcasting.

Com Hem har därför idag anmält Telia till EU-kommissionens så kallade Monitoring Trustee, den jurist som EU-kommissionen tillsatt för att övervaka att Telia följer EU-kommissionens krav.

”Det är beklagligt att Telia fortsätter försöka begränsa och låsa in, istället för att låta TV4 leva vidare som hela Sveriges kanal. Man skapar Sveriges första statliga betalkanal, på bekostnad av TV4s räckvidd, svensk mediemångfald och svensk medieproduktion. Det är förvånande att staten i tysthet fortsätter låta detta ske”, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.

Grundavtalet för TV4, Sjuan, TV12 och C More påverkas inte
Grundavtal som Com Hem och TV4 kom överens om den 21 december 2019 står fast och TV4, Sjuan, TV12 och C More fortsätter att sändas som tidigare. Com Hem fortsätter att förhandla med Telia om övriga rättigheter.


För mer information kontakta:
Media
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2
Tel: +46 76 6264 400
joel.ibson@tele2.com

Investerare
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tele2 AB
Tel: +46 73 4392 540
marcus.lindberg@tele2.com