Com Hem tecknar avtal med Västeråshus för digital plattform

Riksbyggens bostadsrättsförening Västeråshus 15 i Västerås, med 245 medlemmar har tecknat ett licensavtal med Com Hem om att implementera den digitala plattformen Com Hem Smart i föreningen. Samtidigt har Com Hem utökat sitt minoritetsägande i bolaget Tmpl Solutions, vars plattform Com Hem Smart bygger på.

Med Com Hem Smart kommer de boende bland annat att kunna boka föreningens gemensamma resurser som exempelvis tvättstugor, festlokal och övernattningslägenhet. De kommer även att få tillgång till olika dokument via den digitala bopärmen, uppdaterade kontakter för olika ärenden och framförallt genom flödet i appen ha en naturlig kontakt mellan grannar och styrelse.

”Det finns många funktioner som vi tror skapar ökad trivsel och engagemang, förutom allt det som handlar om själva förvaltningen och exempelvis dokumenthanteringen, så tror jag att Com Hem Smart kommer att bidra till att öka så väl trygghet som gemenskap här hos oss,” säger Hans Nilsson, ordförande i BRF Västeråshus 15.

”Digitaliseringen påverkar och förändrar både fastighetsbranschen och de boendes vardag från grunden. Vi är övertygade om att Com Hem Smart adresserar några av de behov som både bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare står inför och ger de boende tillgång till digitala tjänster som förbättrar deras boende,” säger Stefan Trampus, försäljningsdirektör på Com Hem.

Utvecklingen av Com Hem Smart påbörjades i augusti 2017 och Com Hem har även ett minoritetsägande i Tmpl Solutions.

När vi började föra dialog om att utveckla Com Hem Smart tillsammans med Tmpl så var det naturligt för oss att vi skulle engagera oss i bolaget för att bättre kunna bidra med vår kunskap och erfarenheter som vi fått genom att dagligen prata digitalisering med våra fastighetsägarkunder. Vår analys av marknaden för kommunikationsplattformar för fastigheter har visat att deras plattform sammantaget är den mest kompletta som finns. Detta kompletterat med den kompetens som finns i bolaget kring både fastigheter och teknik gjorde valet enkelt för oss. Genom att säkerställa ett minorietsägande så kommer vårt engagemang i utvecklingen att bli ännu större,” avslutar Stefan Trampus

Funktioner i Com Hem Smart

Flöde
Funktionen ”Flöde” används för informationsspridning, diskussioner, köp och sälj av saker boende emellan eller omröstningar som rör det gemensamma boendet. Ju aktivare medlemmarna är desto bättre blir flödet.

Dokument och bopärm
Ett långsiktigt dokumentarkiv kopplat till hela fastigheten, föreningen och för varje lägenhet. Det kan till exempelvis vara bruksanvisningar, garantier eller föreningens stadgar.

Rapportera och felanmälan
Den boende kan rapportera och felanmäla enkelt i sin mobil. Fastighetsägaren sätter regelverket för vilka som ska ta emot anmälningarna och återkopplingen sker i flödet. Det ger snabbare rätt åtgärd och minskar ärendehanteringen för styrelser, förvaltare och kundservice.

Tjänster
Com Hem Smart är förberedd att tillsammans med en partner ansluta olika servicetjänster, som exempelvis beställning av mat från lokala restauranger samt köp av varor eller tjänster.

Bokningsbara resurser
Lokaler, utrymmen, verktyg och saker kan enkelt göras delnings-och bokningsbara. Det går även att addera saker och tjänster som de boende själva vill dela med sig av. Denna flexibilitet ger en naturlig delningsekonomi för alla som bor under samma tak.

Förbrukning
Förutsatt att individuell mätning är förberett i fastigheten så kan den boende enkelt läsa av sin egen energi och vattenförbrukning på lägenhetsnivå och jämföra med fastighetens snittförbrukning om lägenheterna har individuell mätning.

Information till redaktionen:

Läs mer på www.comhem.se/smart

Film på Youtube 

Vill du som journalist få en demo och prova Com Hem Smart, kontakta Com Hems pressavdelning.

Pressmeddelande 23 augusti 2017

Com Hem inleder samarbete kring smarta bostäder

Mer om Tmpl: https://www.tmpl.se/

För ytterligare information kontakta: 

Media
Fredrik Hallstan, Head of PR
Tel: +46 (0)709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Investerare:
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations 
Tel: +46 (0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Om Com Hem
Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.