För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Senaste nytt till Com Hems fastighetsägare

Årets andra Com Hem Nytt innehåller bland annat en intervju  med nya VD  Anders Nilsson och ordföranden i bostadsrättsföreningen Malmöhus 11 som är en av Com Hems nya fastighetsägarkunder. Läs hela nyhetsbrevet här.