Utland

Utland

Få lägre pris på utlandssamtal

Med tillvalet Utland får du lägre priser när du ringer till andra länder. Faktiskt så mycket som 90% rabatt till utvalda länder.

För samtliga priser, se sida 2-3 i prislistan.

Bindningstid

0 mån (1 mån uppsägningstid)

Månadskostnad
Pris
20 kr/mån