För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

FiberLAN till villa i Härnösand

Härnösand är först ut i Com Hems "FiberLAN till Villa"-satsning.

Com Hem har tecknat ett avtal med ServaNet, stadsnätet i Sundsvall, Härnösand, Timrå och Ånge. Med start under hösten kommer 8 000 villor i reginonen att få tillgång till Com Hems bredbands, tv och telefonitjänster. Först ut är Bondsjöhöjden i Härnösand med 498 villor.

Merparten av fastigheterna har sedan tidigare FiberLAN (eller tomrör) installerad vilket gör att leveranstiden blir förhållandevis kort. FiberLAN-nätet skall dock aktiveras med slutkundsutrustning och teknisk utrustning i respektive område. I vissa fall kan det handla om att blåsa in FiberLAN till fastigheten i de fall det endast finns kanalisation fram. Ett fåtal installationer kommer även att kräva kortare grävning, vilken offereras av Servanet.