För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Fiber med 1 Gbit/s ger oändliga möjligheter

Tillsammans med Skanova erbjuder vi fiberanslutning till ditt hus. En fiberanslutning ger dig oändliga möjligheter och hela familjen kan använda datorer, surfplattor, telefoner och tv-apparater hur mycket som helst och på samma gång. Priset för fiberanslutning varierar mellan 17 400 kronor och 28 400 kronor. För att få information om vad det kostar för just dig, ring Kundservice på 010-102 38 51.

Så här fungerar det

När du beställer fiber ordnar vi med det mesta. Fibern ansluts senast efter sex månader och så här går det till:

 1. Du beställer genom att ringa Kundservice på 010-102 38 51.
 2. Senast en månad innan fibern installeras kontaktar vår entreprenör dig för att boka tid för ett projekteringsmöte. På det mötet bestämmer vi gemensamt var och hur installationen ska göras på bästa sätt för dig.
 3. Fiberkabeln dras den enklaste vägen från gatan till din yttervägg.
 4. Fiberkabeln dras sedan genom husets yttervägg och vi installerar ett fiberuttag och en mediaomvandlare.

Installationen av fiber

Detta sker utomhus

Fiberkabel dras den enklaste vägen från anslutningspunkten i gatan till den närmaste punkten i ditt hus och därifrån in genom husets yttervägg.  I de flesta fall kommer installationen att ske på samma sätt som befintlig anslutning av telefonledning, via luften eller marken. Om det inte går att använda den befintliga kanalisationen i marken så sköter vår entreprenör grävningen och kabeldragningen. Du får information om detta i samband med det projekteringsmöte som genomförs i god tid innan installationen påbörjas. Det är dessvärre inte möjligt att själv välja om anslutning ska ske via luft eller mark.

Vid grävning blir diket cirka 5-40 centimeter brett och vi försöker att göra så lite åverkan som möjligt på tomten. När kabeln är dragen fyller vi igen diket och grovåterställer. Resterande åtgärder sköter du som husägare. Vi gör dock allt vi kan för att lämna områden med asfalt, buskar eller rabatter orörda. Arbetet på din tomt tar i regel maximalt en dag.

Detta sker inomhus 

Fiberkabeln dras genom husets yttervägg och ett fiberuttag, som ser ut ungefär som ett telefonjack, installeras. Du kan själv utan extra kostnad välja var fiberjack och mediaomvandlare ska placeras i inom fem meter från ingångspunkten, inklusive flytt till en annan våning om den ligger inom fem meter.

Mediaomvandlaren behövs för att omvandla fiberns optiska signaler till en elektronisk signal som gör det möjligt att ansluta bredband, tv och telefoni.

Tillval

Du kan beställa tre olika typer av tillval:

 • Anpassning av grävning av fiberkabeln. Kostnad 200 kr/meter.
 • Flytt av mediaomvandlaren upp till 15 meter från fiberjacket. Kostnad 150 kr/meter.
 • Håltagning i vägg vid flytt av mediaomvandlare. Kostnad 300 kr.

Tillval beställs direkt hos den entreprenör som har hand din installation. Detta kan göras i samband med projekteringsmötet.

Detta ingår i fiberanslutning från Com Hem

När du beställer fiberanslutning från Com Hem ingår det mesta.

 • Installation inklusive eventuell grävning
 • Mediaomvandlare
 • Underhåll och drift av fibernätet

Följande ansvar har du som kund:

 • Att återställa eventuell påverkan på ytskikten på din tomt (asfalt, gräsmatta, buskar, träd och rabatter).
 • Att bereda plats för installationen.
 • Eventuella interna nätverk.
 • Att det finns ett eluttag för mediaomvandlaren.

Frågor och svar

Kan installationskostnaden för fiber avbetalas?

Nej, installationskostnaden kan inte avbetalas men debiteras inte förrän installationen slutförts.

Behöver jag betala någon löpande månadsavgift för fiberanslutningen?

Nej, ingen löpande avgift behöver betalas för fiberanslutningen. Däremot betalar du för de tjänster du beställer till. Vid beställning av fiber krävs att en bredbandstjänst med minst 100/100 Mbit/s med 24 månaders bindningstid beställs.

Har fiberanslutningen någon bindningstid?

Fiberanslutningen har samma bindningstid som de tjänster du beställer till.

Måste jag beställa en bredbandstjänst samtidigt med fiberanslutningen?

Ja, tillsammans med fiberanslutningen beställer du även ett bredbandsabonnemang så att du direkt kan börja använda din nya snabba fiberanslutning. Detta bredbandsabonnemang ska ha 24 månaders bindningstid och vara minst 100/100 Mbit/s.

Kan jag ångra mig efter beställningen?

Fram till 14 dagar efter beställningen har du rätt att ångra din beställning. Enligt distansavtalsköplagen så är beställningen bindande efter att ångertiden löpt ut.

Vilken bredbandshastighet kan jag maximalt beställa?

Upp till 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) kan beställas.

Vem ansvarar för den fysiska fiberanslutningen?

Com Hem ansvarar för den fysiska anslutningen, inklusive mediaomvandlare. Vid eventuella tekniska problem ska du alltid kontakta Com Hem.

Kan jag själv bestämma om anslutning ska ske via luften eller marken?

Nej, det är dessvärre inte möjligt att påverka om anslutningen ska ske via luften eller marken.

Om jag inte kan vara hemma när installationen genomförs inomhus, vem kontaktar jag då?

Du kontaktar den entreprenör som du har fått kontakt med efter det projekteringsmöte om genomförts.

Kan jag ha kvar mitt gamla telefonuttag/kopparnät?

Ja, indragningen av fiber påverkar inte befintliga telefonuttag/kopparnät som eventuellt finns i huset.

Får jag göra ROT-avdrag för fiberinstallationen?

Nej, det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag för installation av fiber.

Kan jag ha kvar mitt larm?

I de flesta fall är det problemfritt att byta till fiber för villalarm, men för säkerhets skull rekommenderar vi att du kontrollerar med din larmoperatör. Om du har ett trygghetslarm avråder vi från att ha telefontjänst via fiber utan istället, om möjligt, nyttja detta via det traditionella telefonuttaget/kopparnätet.