FiberKoax och FiberLan

Vi levererar tjänster i alla typer av fastighetsnät för höghastighetskommunikation, vilket ger dig som fastighetsägare full frihet att utforma fastighetsnäten och välja tekniska lösningar. Idag tillhandahåller vi våra tjänster via FiberKoax och FiberLAN, ibland även parallellt i en och samma fastighet, via ett rikstäckande fibernät som når de flesta orter i Sverige.

Vi erbjuder tjänster via såväl vertikala som öppna nät. Med Com Hem som leverantör garanteras både du som fastighetsägare och dina boende stor valfrihet, ett brett produktutbud, konkurrenskraftiga priser och hög och stabil tjänstekvalitet. Vi ansluter i huvudsak till följande typer av fastighetsnät:

  • FiberKoax som byggs med fiberoptisk kabel till fastigheter och koaxialkabel i fastighetsnätet. Digital- och analog-tv kan anslutas utan separata boxar.
  • FiberLAN med fiber till byggnaden (FTTB) som byggs med fiberoptisk kabel till varje byggnad och partvinnad kopparkabel (Twisted Pair) i fastighetsnätet. Lägenhetsnät där datorer enkelt ansluts till RJ45-uttag. Digital-tv ansluts via digital-tv-mottagare (separat box).
  • FiberLAN med fiber till hemmet (FTTH) som byggs med fiberoptisk kabel till varje bostad, en mediaomvandlare per lägenhet och partvinnad kopparkabel (Twisted Pair) i lägenhetsnäten. Lägenhetsnät där datorer enkelt ansluts till RJ45-uttag. Digital-tv ansluts via digital-tv-mottagare (separat box).

Med FiberLAN och FiberKoax i fastigheter går det att kombinera det bästa av två infrastrukturer, vilket ger maximal enkelhet och flexibilitet för de boende. Som leverantör säkerställer vi att både vårt nät och fastighetsnätet möter de tekniska designkrav som specificeras i svensk och europeisk standard. Det medför såväl säkerhet som effektivitet och att du som fastighetsägare ges full valfrihet att anlita den operatör som du vill ha.