Personlig installationsguide

Börja om Skriv ut

Hämtar anpassad guide

Hej! Vi saknar information för att kunna skapa en personlig installationsguide för dig. Ibland kan det dröja till någon dag efter beställningen innan guiden blir synlig. Behöver du ytterligare hjälp så ring kundservice på 90222.

Klar!

Nedan finner du ytterligare information och hjälp

Hjälp & guider
Kontakt

90222

(från utlandet +46-771 55 00 00)

Vardagar 8-21
Helgdagar 9-18

Samtalskostnad motsvarande ett Sverigesamtal

Huvudkontor:
Com Hem AB, Fleminggatan 18, 2 tr, Box 8093, 104 20 STOCKHOLM
Kundservice:
Com Hem AB Kundservice, Box 43, 871 21 HÄRNÖSAND