Drift & Felsök

Driftstatus

Vanliga frågor om bredband

Börja med att kontrollera din inkoppling, det gör du enklast här. Om din router och utrustning är korrekt inkopplad kan du fortsätta din felsökning nedan.

 1. Din router kan ibland fastna i ett speciellt läge som gör så att det inte fungerar som det ska. Testa därför att starta om din router genom att dra ut strömkabeln till routern, vänta 10 sekunder och anslut därefter kabeln igen. Avvakta 5 minuter för att se om din tjänst börjar att fungera igen. Om du är ansluten via en mediabox/switch/fiberkonverter så ska även den startas om i samband med routern.
 2. Under tiden routern startar om kan du passa på att starta om din egna utrustning för att se om även det avhjälper felet.
 3. Om felet kvarstår kan du testa att ansluta en annan enhet med kabel till din router för att se om en annan enhet fungerar.

Om dina problem kvarstår efter du startat om din utrustning, router och anslutit en annan enhet så bör du kontakta Kundservice för mer felsökning.

Att koppla upp sig trådlöst var man än är blir allt mer vanligare och att det ska fungera är mer eller mindre ett givet krav. Upplever du att din trådlösa anslutning kopplar ned sig eller bryts så finns det en rad av olika saker du kan göra för att förhoppningsvis förbättra upplevelsen och få ut det mesta av din tjänst.

 1. Börja med att starta om din router och den utrustning du har anslutit till den. Det gör du genom att koppla bort strömkabeln från routern och låta den vara av i 10 sekunder eller mer. Anslut sedan kabeln och låt routern starta upp.
 2. Placera gärna routern på ungefär samma höjd som dina enheter och inte så nära annan elektronisk utrustning, som t.ex. platt-tv eller andra trådlösa sändare. Även stora metallobjekt i närheten kan påverka signalen.
 3. Räckvidden din router kan man se nästan som en boll. Om du placerar routern centralt i bostaden så räcker den till fler ställen än om du placerar den i ett hörn på en sida av lägenheten/huset.

Kontrollera om du upplever felet på fler enheter som är uppkopplad eller om det endast upplevs på en. Är problemet endast på en ansluten enhet så ska man felsöka den hos en datasupport. Upplevs problemet på flera anslutna enheter bör du kontakta Kundservice.

När du upplever att din uppkoppling bryts så kan det bero på en rad olika saker. Här är de vanligaste lösningarna:

 1. Börja med att kontrollera om samtliga kablar till routern och datorn är korrekt anslutna och inte glappar.
 2. Efter du har kontrollerat inkopplingen så bör du starta om router, dator och annan inkopplad utrustning.
 3. Om du har flera olika enheter, kontrollera om samtliga upplever samma problem eller om endast en enhet upplever problemet. Om andra enheter fungerar måste du felsöka den felaktiga enheten hos en datasupport.
 4. Upplevs problemet på samtliga enheter du har anslutit så testa koppla bort samtliga förutom en enhet och kontrollera om felet fortfarande kvarstår.

Om felet fortfarande kvarstår bör du kontakta Kundservice.

Om du upplever problem med att det går långsamt att öppna olika webbsidor, spela spel eller streama online kan du testa följande åtgärder:

 1. Kontrollera att du är anslutet till ditt nätverk som innehåller siffran och bokstaven 5G. 5GHz är det ofta det bästa frekvensbandet att ansluta till när det kommer till att surfa snabbt trådlöst. Det som skiljer 2,4Ghz och 5Ghz är räckvidd och kapacitet till hastighet. 5Ghz ger en snabbare tjänst medans 2.4GHz har en längre räckvidd. I våra nya routrar har ovan ersatts med Band Steering vilket innebär att routern själv väljer det bäst lämpade nätverket åt dig. Då slipper du själv välja 2,4GHz eller 5GHz.

 2. Upplever du fortfarande problem efter du kontrollerat ovan så bör routern och den utrustningen som är ansluten startas om. Koppla ifrån strömkabeln och låt den vara bortkopplad i 10 sekunder. Återanslut sedan strömkabel och starta upp din utrustning igen.

 3. Placera din router fritt och på samma höjd som dina anslutna enheter för att få ut bästa möjliga hastighet. Kontrollera även att din router från Com Hem inte står för nära annan elektronisk utrustning. Även stora metallobjekt i närheten kan påverka signalen.

Information kring band steering:
Band steering är en funktion i en router som hjälper dig att ansluta till det mest lämpliga frekvensbandet, vilket oftast är 5GHz-bandet. När du sedan ansluter mot routern kontrolleras enhetens signalnivåer och vilka frekvenser som stöds.

Om du försöker ansluta till 2,4GHz-bandet trots att signalnivån är tillräckligt bra för att använda 5Ghz kommer routern styra dig till 5GHz vid anslutningstillfället.

Upplever du en låg hastighet när du är ansluten med nätverkskabel så finns det en rad saker du kan testa för att förhoppningsvis förbättra hastigheten.

 1. Börja med att göra en mätning mot Bredbandskollen för att se om du får ut hastigheten du abonnerar på.
 2. Är hastigheten inte inom godkända värden så kan du börja med att starta om din router och den anslutna utrustningen. Dra ut strömkabeln ifrån din router och koppla bort kringutrustning samt vänta 10 sekunder. Anslut sedan strömkabeln till routern och starta därefter upp din utrustning igen.
 3. Testa att slå av ditt trådlösa nätverk samtidigt som du endast har en dator ansluten med kabel till din router. Testa därefter att göra en ny mätning för att se om någon av din utrustning i hemmet eventuellt kan vara orsaken till den låga hastigheten.
 4. Kontrollera att inga andra program som använder Internet är aktiva på din dator när du gör din mätning då detta påverkar mätresultatet.

Fungerar ingen av punkterna ovan så kan du felsöka med hjälp av våra handläggare genom att kontakta Kundservice.

Att du inte hittar ditt trådlösa nätverk kan bero på en rad olika faktorer.

 1. Till att börja med kan du kontrollera om din enhet kan hitta andra trådlösa nätverk. Om den hittar något nätverk så kan du utesluta att det är fel på enheten. Hittar du inga andra nätverk så bör du felsöka din enhet först.
 2. På baksidan av din router från Com Hem ska det finnas en informationsruta med uppgifter för ditt trådlösa nätverk. kontrollera om du kan hitta det namn som står på baksidan av din router i listan över trådlösa nätverk på din enhet.
 3. Hittar du fortfarande inte ditt trådlösa nätverk så behöver du kontrollera om det trådlösa nätverket är påslaget på din router. Hur du kontrollerar detta skiljer sig beroende på vilken router du har. Läs mer här om hur du gör för att kollar detta på just ditt modem.

Hittar du fortfarande inte ditt nätverk eller inte kan ansluta till det så kan du kontakta Kundservice för vidare felsökning.

Börja med att kontrollera din inkoppling, det gör du enklast här. Om din router och utrustning är korrekt inkopplad kan du fortsätta din felsökning nedan.

 1. Din router kan ibland fastna i ett speciellt läge som gör så att det inte fungerar som det ska. Testa därför att starta om din router genom att dra ut strömkabeln till routern, vänta 10 sekunder och anslut därefter kabeln igen. Avvakta 5 minuter för att se om din tjänst börjar att fungera igen. Om du är ansluten via en mediabox/switch/fiberkonverter så ska även den startas om i samband med routern.
 2. Under tiden routern startar om kan du passa på att starta om din egna utrustning för att se om även det avhjälper felet.
 3. Om felet kvarstår kan du testa att ansluta en annan enhet med kabel till din router för att se om en annan enhet fungerar.

Om dina problem kvarstår efter du startat om din utrustning, router och anslutit en annan enhet så bör du kontakta Kundservice för mer felsökning.

När du upplever att din uppkoppling bryts så kan det bero på en rad olika saker. Här är de vanligaste lösningarna:

 1. Börja med att kontrollera om samtliga kablar till routern och datorn är korrekt anslutna och inte glappar.
 2. Efter du har kontrollerat inkopplingen så bör du starta om router, dator och annan inkopplad utrustning.
 3. Om du har flera olika enheter, kontrollera om samtliga upplever samma problem eller om endast en enhet upplever problemet. Om andra enheter fungerar måste du felsöka den felaktiga enheten hos en datasupport.
 4. Upplevs problemet på samtliga enheter du har anslutit så testa koppla bort samtliga förutom en enhet och kontrollera om felet fortfarande kvarstår.

Om felet fortfarande kvarstår bör du kontakta Kundservice.

Upplever du en låg hastighet när du är ansluten med nätverkskabel så finns det en rad saker du kan testa för att förhoppningsvis förbättra hastigheten.

 1. Börja med att göra en mätning mot Bredbandskollen för att se om du får ut hastigheten du abonnerar på.
 2. Är hastigheten inte inom godkända värden så kan du börja med att starta om din router och den anslutna utrustningen. Dra ut strömkabeln ifrån din router och koppla bort kringutrustning samt vänta 10 sekunder. Anslut sedan strömkabeln till routern och starta därefter upp din utrustning igen.
 3. Testa att slå av ditt trådlösa nätverk samtidigt som du endast har en dator ansluten med kabel till din router. Testa därefter att göra en ny mätning för att se om någon av din utrustning i hemmet eventuellt kan vara orsaken till den låga hastigheten.
 4. Kontrollera att inga andra program som använder Internet är aktiva på din dator när du gör din mätning då detta påverkar mätresultatet.

Fungerar ingen av punkterna ovan så kan du felsöka med hjälp av våra handläggare genom att kontakta Kundservice.

Att koppla upp sig trådlöst var man än är blir allt mer vanligare och att det ska fungera är mer eller mindre ett givet krav. Upplever du att din trådlösa anslutning kopplar ned sig eller bryts så finns det en rad av olika saker du kan göra för att förhoppningsvis förbättra upplevelsen och få ut det mesta av din tjänst.

 1. Börja med att starta om din router och den utrustning du har anslutit till den. Det gör du genom att koppla bort strömkabeln från routern och låta den vara av i 10 sekunder eller mer. Anslut sedan kabeln och låt routern starta upp.
 2. Placera gärna routern på ungefär samma höjd som dina enheter och inte så nära annan elektronisk utrustning, som t.ex. platt-tv eller andra trådlösa sändare. Även stora metallobjekt i närheten kan påverka signalen.
 3. Räckvidden din router kan man se nästan som en boll. Om du placerar routern centralt i bostaden så räcker den till fler ställen än om du placerar den i ett hörn på en sida av lägenheten/huset.

Kontrollera om du upplever felet på fler enheter som är uppkopplad eller om det endast upplevs på en. Är problemet endast på en ansluten enhet så ska man felsöka den hos en datasupport. Upplevs problemet på flera anslutna enheter bör du kontakta Kundservice.

Om du upplever problem med att det går långsamt att öppna olika webbsidor, spela spel eller streama online kan du testa följande åtgärder:

 1. Kontrollera att du är anslutet till ditt nätverk som innehåller siffran och bokstaven 5G. 5GHz är det ofta det bästa frekvensbandet att ansluta till när det kommer till att surfa snabbt trådlöst. Det som skiljer 2,4Ghz och 5Ghz är räckvidd och kapacitet till hastighet. 5Ghz ger en snabbare tjänst medans 2.4GHz har en längre räckvidd. I våra nya routrar har ovan ersatts med Band Steering vilket innebär att routern själv väljer det bäst lämpade nätverket åt dig. Då slipper du själv välja 2,4GHz eller 5GHz.

 2. Upplever du fortfarande problem efter du kontrollerat ovan så bör routern och den utrustningen som är ansluten startas om. Koppla ifrån strömkabeln och låt den vara bortkopplad i 10 sekunder. Återanslut sedan strömkabel och starta upp din utrustning igen.

 3. Placera din router fritt och på samma höjd som dina anslutna enheter för att få ut bästa möjliga hastighet. Kontrollera även att din router från Com Hem inte står för nära annan elektronisk utrustning. Även stora metallobjekt i närheten kan påverka signalen.

Information kring band steering:
Band steering är en funktion i en router som hjälper dig att ansluta till det mest lämpliga frekvensbandet, vilket oftast är 5GHz-bandet. När du sedan ansluter mot routern kontrolleras enhetens signalnivåer och vilka frekvenser som stöds.

Om du försöker ansluta till 2,4GHz-bandet trots att signalnivån är tillräckligt bra för att använda 5Ghz kommer routern styra dig till 5GHz vid anslutningstillfället.

Att du inte hittar ditt trådlösa nätverk kan bero på en rad olika faktorer.

 1. Till att börja med kan du kontrollera om din enhet kan hitta andra trådlösa nätverk. Om den hittar något nätverk så kan du utesluta att det är fel på enheten. Hittar du inga andra nätverk så bör du felsöka din enhet först.
 2. På baksidan av din router från Com Hem ska det finnas en informationsruta med uppgifter för ditt trådlösa nätverk. kontrollera om du kan hitta det namn som står på baksidan av din router i listan över trådlösa nätverk på din enhet.
 3. Hittar du fortfarande inte ditt trådlösa nätverk så behöver du kontrollera om det trådlösa nätverket är påslaget på din router. Hur du kontrollerar detta skiljer sig beroende på vilken router du har. Läs mer här om hur du gör för att kollar detta på just ditt modem.

Hittar du fortfarande inte ditt nätverk eller inte kan ansluta till det så kan du kontakta Kundservice för vidare felsökning.

Vanliga frågor om Tv & Play

Anledningar till att du bara ser en svart bild på din TV kan vara många. Nedan har vi lista upp de vanligaste lösningarna:

 1. Kontrollera att du tittar på rätt ingångskälla på din TV. Till exempel om du kopplat digital-boxen på HDM1, kontrollera att du då tittar på HDM1 på din TV.
 2. Kontrollera att digital-boxen har ström. Detta gör du enklast genom att kontrollera att lamporna på boxen lyser. Kontrollera även att din TV är påslagen och fungerar korrekt.
 3. Starta om din Digital-box/TV-mottagare genom att dra ut strömkabeln och vänta 10 sekunder och sedan koppla tillbaka strömkabeln. Kontrollera att lamporna på boxen verkligen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.

När du får ett felmeddelande kopplade till programkortet kan du testa följande åtgärder innan du kontaktar supporten.

1) Tag ur kortet och rengör chipet (den guldpläterade ytan) försiktigt utan rengöringsmedel.
2) Blås lätt i kortläsaren, för att få bort eventuellt damm som fastnad i kortläsaren.
3) Kontrollera att kortet sitter rättvänt med chipet vänt nedåt.
4) Tag ur kortet. Slå av din digitala mottagare och vänta i 10 sekunder. Starta din digitala mottagare och vänta på meddelande om att programkort saknas. Sätt i kortet.

Frysningar och blockbildningar på kanalerna beror i de flesta fall på svag signal eller problem med signalen till din TV-mottagare. Innan du kontaktar supporten kan du testa följande:

 1. Kontrollera att antennkabeln sitter korrekt i Digital-boxen och antennuttaget.
 2. Kontrollera om du ser några synliga skador, till exempel om kabeln har blivit klämd eller böjd.
 3. Testa att byta till en annan antennkabel.
 4. Trådlös utrustning kan i vissa lägen störa signalen. Om du har någon form av trådlös utrustning stående vid antennkabeln kan du testa att flytta den längre bort än en meter från antennkabeln.
 5. Starta om din Digitalbox/TV-mottagare genom att dra ut strömkabeln och vänta 10 sekunder med att koppla tillbaka strömkabeln. Kontrollera att lamporna på boxen verkligen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.

Nedan finner du de vanligaste lösningarna:

1) Koppla ur HDMI-kabeln eller Scart-kabeln ur boxen och din TV. Koppla sedan tillbaka kablarna. Detta utesluter glapp i anslutningen.
2) Starta om din digitalbox/tv-mottagare genom att dra ut strömkabeln och avvakta 10 sekunder och sedan koppla tillbaka strömkabeln. Kontrollera att lamporna på boxen verkligen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.
3) Om du har en HDMI-växlare eller ljudförstärkare mellan din digitalbox och TV, ska du testa även starta om denna
4) Om du har en HDMI-växlare eller ljudförstärkare mellan din digitalbox och TV, ska testa med att direktkoppla mellan din digitalbox och din TV. Detta utesluter att problemet ligger i extra utrustningen.
5) Om du upplever problem med ljudet på endast en kanal är det med största sannolikhet problem med utsändningen från programbolaget, avvakta i detta fall några timmar innan du kontaktar Kundservice.

Nedan har du en lista på de vanligaste felmeddelanden du kan få från en Digital-TV mottagare

Signalrelaterade felmeddelande
- V52, V53
- Ingen eller svag signal
- Signal problem

Dessa problem beror oftast på problem med signalen fram till din mottagare. Innan du kontaktar supporten bör du testa följande:
1. Kontrollera hur din TV-mottagare/Digitalbox är inkopplad. Säkerställ att antennkabeln/nätverkskabeln sitter ordentligt. Klicka här för att se hur din TV-mottagare ska kopplas in.
2. Testa med en annan antennkabel/nätverkskabel. Det är inte helt ovanligt att kablar blir skadade med tiden, till exempel om dessa har blivit klämda eller att kontakterna har blivit böjda.
3. Starta om din Digitalbox/TV-mottagare genom att dra ut strömkabeln och avvakta 10 sekunder och sedan koppla tillbaka strömkabeln. Kontrollera att lamporna på boxen verkligen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.

Abonnemangsrelaterade felmeddelande
- V58, Kanalen är inte godkänd
- Det behövs ett abonnemang för den här kanalen
- Ingen åtkomst
- Kodad signal
- Kodad program

Dessa problem beror ofta på att mottagare inte fått rätt abonnemangsinformation. Innan du kontaktar supporter bör du testa följande:
1. Logga in på mina sidor och kontrollera att kanalen du saknar ingår i ditt abonnemang. Klicka här för att komma till Mina Sidor.
2. Avvakta på en och samma kanal under 60 min. Under den här tiden får din mottagare information om vilka kanaler den ska visa.
3. Om du inte fått tillbaka dina kanaler efter 60 min. Starta om din Digitalbox/TV-mottagare, genom att koppla ur strömkabeln och avvakta 10 sekunder, sedan koppla tillbaka strömmen. Kontrollera att lamporna på boxen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.
4. I vissa fall kan det vara bra att kontrollera att din internet-anslutning till boxen fungerar som den ska. Säkerställ att internet mellan din box och router fungerar. Detta steg behöver endast testas i fall din box behöver vara ansluten via internet.

Internetanslutningsrelatera felmeddelande
• C133, C130, N13, N09
• Innehållet kan tyvärr inte spelas upp för tillfället

Vår TiVo digitalbox och Com Hem TV-Hub behöver tillgång till en internetanslutning för att kunna kommunicera med Com Hem nätet. Om anslutningen bryts kan det medföra att du får problem att till exempel starta appar som Netflix eller problem med programinformation och uppdateringar. Innan du kontaktar supporter ska du testa följande:
1. Kontrollera nätverksanslutningar till din TiVo/Com Hem TV-hub. Klicka här för att se hur din mottagare ska kopplas in.
2. Starta om din Digitalbox/TV-mottagare genom att dra ut strömkabeln och avvakta 10 sekunder och sedan koppla tillbaka strömkabeln. Kontrollera att lamporna på boxen verkligen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.

Testa följande åtgärder innan du kontaktar supporten

 1. Kontrollera att digitalbox har ström. Detta gör du enklast genom att kontrollera om lamporna på boxen lyser.
 2. Kontrollera att du tittar på rätt ingångskälla på din TV. Till exempel om du kopplat digitalboxen på HDM1, kontrollera att du då tittar på HDM1 på din TV.
 3. Kontrollera dina batterier i fjärrkontrollen. Säkerställ att dessa fungerar som de ska i någon annan utrustning eller ersätt dom med ett par nya.

De analoga sändningarna har utgått den 8 september 2020.
Tittar du på tv analogt behöver du ändra till digitalt för att kunna fortsätta se på tv. Läs mer på sidan comhem.se/digitalisering.

Om du har ändrat till digital-tv men upplever störningar, blockbildningar, fryst bild eller svag signal på en eller flera kanaler så kan din antennkabel vara för gammal. Behöver du en ny antennkabel kan du enkelt beställa den här.

Tips på åtgärder

Nedan har vi listat upp de vanligaste frågorna kring abonnemangsfria tv-kanaler och åtgärderna du kan testa innan du kontaktar supporten.

Jag får en grynig bild på mina tv-kanaler
1. Byt till en annan antennkabel.
2. Gör en kanalsökning på din TV. Hur du går tillväga för att göra en kanalsökning finns beskrivet i din manual för TV:n. Kontakta annars din TV-tillverkare för mer support kring kanalsökning.

Jag saknar vissa tv-kanaler
1. Klicka här för att kontrollera att de kanalerna du saknar ingår i ditt grundutbud.
2. Byt till en annan antennkabel.
3. Gör en kanalsökning på din TV. Hur du går tillväga för att göra en kanalsökning finns beskrivet i din manual för TV:n. Kontakta annars din TV-tillverkare för mer support kring kanalsökning.

Den vanligaste orsaken till att fjärrkontroller slutar fungera är dåliga batterier. Innan du kontaktar supporten bör du testa följande:

 1. Byt ut batterierna.
 2. Starta om din Digital-box genom att dra ut strömmen, väntar 10 sekunder och sedan koppla in strömmen igen. Kontrollera att lamporna på boxen slocknar och sedan tänds upp igen.
 3. kontrollera att det är fri sikt mellan boxen och din fjärrkontroll. Vanligt förekommande är att boxen placeras bakom en skjutdörr till TV-bänk eller liknande. Kontrollera att boxen och fjärrkontrollen kan ”se” varandra.

Om du köpt din digitalbox hos någon av våra återförsäljare vänder du dig direkt till inköpsstället.

För att kunna se på TV via en TV-modul behöver enheterna vara godkänd för Com Hem.

Klicka här för att kontrollera att din TV är godkänd.

Klicka här för att få en översiktlig bild om hur du installerar en TV-modul

Inkoppling av din TV-utrustningen kan se olika ut beroende på om du bor på en FiberKoax eller FiberLAN adress.

Det enklaste sättet att kontrollera hur du kopplar in din utrustning är genom att använda din personliga installationsguide som följde med i ditt paket från Com Hem eller online här

Anledningar till att du bara ser en svart bild på din TV kan vara många. Nedan har vi lista upp de vanligaste lösningarna:

 1. Kontrollera att du tittar på rätt ingångskälla på din TV. Till exempel om du kopplat digital-boxen på HDM1, kontrollera att du då tittar på HDM1 på din TV.
 2. Kontrollera att digital-boxen har ström. Detta gör du enklast genom att kontrollera att lamporna på boxen lyser. Kontrollera även att din TV är påslagen och fungerar korrekt.
 3. Starta om din Digital-box/TV-mottagare genom att dra ut strömkabeln och vänta 10 sekunder och sedan koppla tillbaka strömkabeln. Kontrollera att lamporna på boxen verkligen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.

Frysningar och blockbildningar på kanalerna beror i de flesta fall på svag signal eller problem med signalen till din TV-mottagare. Innan du kontaktar supporten kan du testa följande:

 1. Kontrollera att antennkabeln sitter korrekt i Digital-boxen och antennuttaget.
 2. Kontrollera om du ser några synliga skador, till exempel om kabeln har blivit klämd eller böjd.
 3. Testa att byta till en annan antennkabel.
 4. Trådlös utrustning kan i vissa lägen störa signalen. Om du har någon form av trådlös utrustning stående vid antennkabeln kan du testa att flytta den längre bort än en meter från antennkabeln.
 5. Starta om din Digitalbox/TV-mottagare genom att dra ut strömkabeln och vänta 10 sekunder med att koppla tillbaka strömkabeln. Kontrollera att lamporna på boxen verkligen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.

Nedan har du en lista på de vanligaste felmeddelanden du kan få från en Digital-TV mottagare

Signalrelaterade felmeddelande
- V52, V53
- Ingen eller svag signal
- Signal problem

Dessa problem beror oftast på problem med signalen fram till din mottagare. Innan du kontaktar supporten bör du testa följande:
1. Kontrollera hur din TV-mottagare/Digitalbox är inkopplad. Säkerställ att antennkabeln/nätverkskabeln sitter ordentligt. Klicka här för att se hur din TV-mottagare ska kopplas in.
2. Testa med en annan antennkabel/nätverkskabel. Det är inte helt ovanligt att kablar blir skadade med tiden, till exempel om dessa har blivit klämda eller att kontakterna har blivit böjda.
3. Starta om din Digitalbox/TV-mottagare genom att dra ut strömkabeln och avvakta 10 sekunder och sedan koppla tillbaka strömkabeln. Kontrollera att lamporna på boxen verkligen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.

Abonnemangsrelaterade felmeddelande
- V58, Kanalen är inte godkänd
- Det behövs ett abonnemang för den här kanalen
- Ingen åtkomst
- Kodad signal
- Kodad program

Dessa problem beror ofta på att mottagare inte fått rätt abonnemangsinformation. Innan du kontaktar supporter bör du testa följande:
1. Logga in på mina sidor och kontrollera att kanalen du saknar ingår i ditt abonnemang. Klicka här för att komma till Mina Sidor.
2. Avvakta på en och samma kanal under 60 min. Under den här tiden får din mottagare information om vilka kanaler den ska visa.
3. Om du inte fått tillbaka dina kanaler efter 60 min. Starta om din Digitalbox/TV-mottagare, genom att koppla ur strömkabeln och avvakta 10 sekunder, sedan koppla tillbaka strömmen. Kontrollera att lamporna på boxen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.
4. I vissa fall kan det vara bra att kontrollera att din internet-anslutning till boxen fungerar som den ska. Säkerställ att internet mellan din box och router fungerar. Detta steg behöver endast testas i fall din box behöver vara ansluten via internet.

Internetanslutningsrelatera felmeddelande
• C133, C130, N13, N09
• Innehållet kan tyvärr inte spelas upp för tillfället

Vår TiVo digitalbox och Com Hem TV-Hub behöver tillgång till en internetanslutning för att kunna kommunicera med Com Hem nätet. Om anslutningen bryts kan det medföra att du får problem att till exempel starta appar som Netflix eller problem med programinformation och uppdateringar. Innan du kontaktar supporter ska du testa följande:
1. Kontrollera nätverksanslutningar till din TiVo/Com Hem TV-hub. Klicka här för att se hur din mottagare ska kopplas in.
2. Starta om din Digitalbox/TV-mottagare genom att dra ut strömkabeln och avvakta 10 sekunder och sedan koppla tillbaka strömkabeln. Kontrollera att lamporna på boxen verkligen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.

De analoga sändningarna har utgått den 8 september 2020.
Tittar du på tv analogt behöver du ändra till digitalt för att kunna fortsätta se på tv. Läs mer på sidan comhem.se/digitalisering.

Om du har ändrat till digital-tv men upplever störningar, blockbildningar, fryst bild eller svag signal på en eller flera kanaler så kan din antennkabel vara för gammal. Behöver du en ny antennkabel kan du enkelt beställa den här.

Tips på åtgärder

Nedan har vi listat upp de vanligaste frågorna kring abonnemangsfria tv-kanaler och åtgärderna du kan testa innan du kontaktar supporten.

Jag får en grynig bild på mina tv-kanaler
1. Byt till en annan antennkabel.
2. Gör en kanalsökning på din TV. Hur du går tillväga för att göra en kanalsökning finns beskrivet i din manual för TV:n. Kontakta annars din TV-tillverkare för mer support kring kanalsökning.

Jag saknar vissa tv-kanaler
1. Klicka här för att kontrollera att de kanalerna du saknar ingår i ditt grundutbud.
2. Byt till en annan antennkabel.
3. Gör en kanalsökning på din TV. Hur du går tillväga för att göra en kanalsökning finns beskrivet i din manual för TV:n. Kontakta annars din TV-tillverkare för mer support kring kanalsökning.

För att kunna se på TV via en TV-modul behöver enheterna vara godkänd för Com Hem.

Klicka här för att kontrollera att din TV är godkänd.

Klicka här för att få en översiktlig bild om hur du installerar en TV-modul

När du får ett felmeddelande kopplade till programkortet kan du testa följande åtgärder innan du kontaktar supporten.

1) Tag ur kortet och rengör chipet (den guldpläterade ytan) försiktigt utan rengöringsmedel.
2) Blås lätt i kortläsaren, för att få bort eventuellt damm som fastnad i kortläsaren.
3) Kontrollera att kortet sitter rättvänt med chipet vänt nedåt.
4) Tag ur kortet. Slå av din digitala mottagare och vänta i 10 sekunder. Starta din digitala mottagare och vänta på meddelande om att programkort saknas. Sätt i kortet.

Nedan finner du de vanligaste lösningarna:

1) Koppla ur HDMI-kabeln eller Scart-kabeln ur boxen och din TV. Koppla sedan tillbaka kablarna. Detta utesluter glapp i anslutningen.
2) Starta om din digitalbox/tv-mottagare genom att dra ut strömkabeln och avvakta 10 sekunder och sedan koppla tillbaka strömkabeln. Kontrollera att lamporna på boxen verkligen slocknar i samband med omstarten. Bor du i en fastighet med FiberLan ska du även starta om din mediaomvandlare.
3) Om du har en HDMI-växlare eller ljudförstärkare mellan din digitalbox och TV, ska du testa även starta om denna
4) Om du har en HDMI-växlare eller ljudförstärkare mellan din digitalbox och TV, ska testa med att direktkoppla mellan din digitalbox och din TV. Detta utesluter att problemet ligger i extra utrustningen.
5) Om du upplever problem med ljudet på endast en kanal är det med största sannolikhet problem med utsändningen från programbolaget, avvakta i detta fall några timmar innan du kontaktar Kundservice.

Testa följande åtgärder innan du kontaktar supporten

 1. Kontrollera att digitalbox har ström. Detta gör du enklast genom att kontrollera om lamporna på boxen lyser.
 2. Kontrollera att du tittar på rätt ingångskälla på din TV. Till exempel om du kopplat digitalboxen på HDM1, kontrollera att du då tittar på HDM1 på din TV.
 3. Kontrollera dina batterier i fjärrkontrollen. Säkerställ att dessa fungerar som de ska i någon annan utrustning eller ersätt dom med ett par nya.

Den vanligaste orsaken till att fjärrkontroller slutar fungera är dåliga batterier. Innan du kontaktar supporten bör du testa följande:

 1. Byt ut batterierna.
 2. Starta om din Digital-box genom att dra ut strömmen, väntar 10 sekunder och sedan koppla in strömmen igen. Kontrollera att lamporna på boxen slocknar och sedan tänds upp igen.
 3. kontrollera att det är fri sikt mellan boxen och din fjärrkontroll. Vanligt förekommande är att boxen placeras bakom en skjutdörr till TV-bänk eller liknande. Kontrollera att boxen och fjärrkontrollen kan ”se” varandra.

Om du köpt din digitalbox hos någon av våra återförsäljare vänder du dig direkt till inköpsstället.

Inkoppling av din TV-utrustningen kan se olika ut beroende på om du bor på en FiberKoax eller FiberLAN adress.

Det enklaste sättet att kontrollera hur du kopplar in din utrustning är genom att använda din personliga installationsguide som följde med i ditt paket från Com Hem eller online här

Vanliga frågor om telefoni

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera att telefon eller basstation är korrekt ansluten till routern.
 2. Starta om din basstation till telefonen om sådan finns.
 3. Starta om din router.
 4. Testa koppla in en annan telefon.

Om felet fortfarande kvarstår kontakta Kundservice.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera att telefon eller basstation är korrekt ansluten till routern.
 2. Starta om din basstation till telefonen om sådan finns.
 3. Starta om din router.
 4. Testa koppla in en annan telefon.

Om felet fortfarande kvarstår kontakta Kundservice.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera att telefon eller basstation är korrekt ansluten till routern.
 2. Starta om din basstation till telefonen om sådan finns.
 3. Starta om din router.
 4. Testa koppla in en annan telefon.

Om felet fortfarande kvarstår kontakta Kundservice.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera att telefon eller basstation är korrekt ansluten till routern.
 2. Starta om din basstation till telefonen om sådan finns.
 3. Starta om din router.
 4. Testa koppla in en annan telefon.

Om felet fortfarande kvarstår kontakta Kundservice.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera att telefon eller basstation är korrekt ansluten till routern.
 2. Starta om din basstation till telefonen om sådan finns.
 3. Starta om din router.
 4. Testa koppla in en annan telefon.

Om felet fortfarande kvarstår kontakta Kundservice.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera att telefon eller basstation är korrekt ansluten till routern.
 2. Starta om din basstation till telefonen om sådan finns.
 3. Starta om din router.
 4. Testa koppla in en annan telefon.

Om felet fortfarande kvarstår kontakta Kundservice.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera att telefon eller basstation är korrekt ansluten till routern.
 2. Starta om din basstation till telefonen om sådan finns.
 3. Starta om din router.
 4. Testa koppla in en annan telefon.

Om felet fortfarande kvarstår kontakta Kundservice.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera att telefon eller basstation är korrekt ansluten till routern.
 2. Starta om din basstation till telefonen om sådan finns.
 3. Starta om din router.
 4. Testa koppla in en annan telefon.

Om felet fortfarande kvarstår kontakta Kundservice.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera att telefon eller basstation är korrekt ansluten till routern.
 2. Starta om din basstation till telefonen om sådan finns.
 3. Starta om din router.
 4. Testa koppla in en annan telefon.

Om felet fortfarande kvarstår kontakta Kundservice.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera att telefon eller basstation är korrekt ansluten till routern.
 2. Starta om din basstation till telefonen om sådan finns.
 3. Starta om din router.
 4. Testa koppla in en annan telefon.

Om felet fortfarande kvarstår kontakta Kundservice.

Personlig installationsguide

Få hjälp med din installation steg-för-steg, anpassat efter just dig och din utrustning.
Läs mer

Installationshjälp

Ibland känns det tryggt att få hjälp. Med Com Hem Support kommer en installatör hem till dig och hjälper dig igång!
Läs mer

Har du en annan fråga?