Trygg Surf - Aktivera Föräldrakontroll

Föräldrakontroll är en funktion som ger dig bättre kontroll över vilket innehåll som visas för din familj. Föräldrakontrollen aktiveras per användarkonto på datorn och man bör därför skapa olika konton beroende på vad man vill begränsa, till exempel kan vuxna och barn ha varsitt konto. Är du osäker på hur man skapar användarkonton kan du läsa mer om det här.

(Föräldrakontroll fungerar inte på iOS-enheter, läs mer på supportsidan hos Apple om hur du aktiverar deras eget skydd).

Öppna Trygg Surf och klicka på Surfskydd.
image-2
Markera det konto som skall användas. I detta exempel är det "Barnenskonto" vi skall ställa in. Tryck sedan på Inställningar.
image-3
Aktivera Surfskydd genom att dra reglaget till läge ON.

image-4
Under Innehållsblockerare anger du, genom att bocka i olika kategorier, vilken typ av innehåll som skall blockeras för användaren. I exemplet nedan kommer till exempel webbplatser om vapen att spärras. 

image-5
Under Sökresultatsfilter kan du ange om sökmotorer skall begränsas i vilka resultat de presenterar. Vill du aktivera funktionen drar du reglaget till läge ON

image-6
Under Tidsgränser kan du ställa in mellan vilka tider och dagar datorn eller surfande ska begränsas. Du kan även ange en gräns för högsta antal timmar per dag. Vill du aktivera funktionen drar du reglaget till läge ON och ställer in önskade tidsgränser.

image-7
 

Har du en annan fråga?